การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี

  เราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบัน เนื่องจากเราได้ใช้มันเป็นกิจวัตรต่างๆในชีวิตประจำวันของเราแล้วเทคโนโลยียังช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร ด้านคมนาคม ด้านชลประทานและอีกมากมาย เราจะเห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของเรามากจริงๆ

        เทคโนโลยีในปัจจุบันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

เทคโนโลยีทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นและทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ราวกับเป็นเพื่อนบ้านกัน ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วอยู่ห่างกันคนละซีกโลก เทคโนโลยีมีประโยชน์มากมายและยังช่วยประหยัดต้นทุนในงานอุตสาหกรรมทำให้ผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่หันมาใช้เครื่องจักรแทนที่จะใช้แรงงานคน เพราะเครื่องจักรทำงานได้ง่ายกว่า และสามารถทำยอดงานได้เยอะกว่าการใช้แรงงานคน อีกอย่าง!! เครื่องจักรพูดไม่ได้ เถียงไม่ได้ ขอขึ้นเงินเดือนไม่ได้และไม่ต้องมีวันหยุดเหมือนคนอีกด้วย เรียกได้ว่าเทคโนโลยีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง…..แต่ในทางกลับกัน เทคโนโลยีก็ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆได้เหมือนกัน หรือถึงขั้นร้ายแรงต่อสังคมเลยหล่ะ!! ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเด็กวัยรุ่นที่ส่วนใหญ่เกิดมาจากอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี

ปัญหาครอบครัวห่างเหินเนื่องจากเด็กพูดคุยโทรศัพท์หรือเล่นคอมพิวเตอร์มากขึ้นจนทำเกิดความเหินห่างในครอบครัวระหว่างผู้ปกครองและตัวเด็กมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ปัญหายาเศพติดมีการติดต่อซื้อขายกันอย่างเปิดเผยทางหน้าเวบไซต์และอินเตอร์เน็ต ปัญหาการถูกล่อลวงผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น Line Facebook รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกัยข้อมูลและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแก่วัย เช่น เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาส่อไปทางลามกอนาจาร และการใช้ความรุนแรงเป็นต้น ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้ เยาวชนที่อายยุยังไม่ถึงเกณฑ์ ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ ก็สามารถเปิดเข้าไปดูได้โดยง่าย

ก่อให้เกิดการปลูกฝังด้านค่านิยมและความคิดลอกเลียนแบบแบบผิดๆ ให้กับเยาวชนเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว เห็นไหมว่าเทคโนโลยีก็ก่อให้เกิดปัญหามากมายเหมือนกัน ปัญหาเหล่านี้ล้วนป็นปัญหาที่สำคัญอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีทั้งนั้น ซึ่งการใช้เทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องที่สำคัญมากนัก แต่เรื่องที่สำคัญจริงๆ คือเราจะมีวิธีการใดที่สามาถใช้เทคโนโลยีได้อย่างฉลาด และคุ้มค่ารวมไปถึงการทำลายสิ่งยั่วยุที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราให้น้อยที่สุดต่างหาก

         แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเทคโนโลยีไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายเลย ขอเพียงทุกคนร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์สิ่งที่ดีและปลูกฝังนิสัยที่ดีให้แก่ตอนเอง บุตรหลาน และเยาวชนรุ่นใหม่ของประเทศชาติ ไม่ให้เข้าใจอะไรผิดๆและสร้างความเข้าใจให้พวกเขา ไม่ให้มักง่าย ให้พวกเขามีวินัยที่ดีงามและสร้างการศึกษาที่ดีแก่เยาวชน เราควรร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น จะทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า ก้าวไกลและพัฒนาไปได้มากขึ้นโดยต่อเนื่อง อย่างยั่งยืน…