อุปกรณ์เบื้องต้นที่ใช้กับคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่เป็นการใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปแต่เราก็ต้องยอมรับว่าถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปการทำงานของคอมพิวเตอร์อาจจะติดขัดหรือไม่สามารถทำงานได้เลยดังนั้นสิ่งที่ท่านควรรู้ก็คือคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างและสิ่งเหล่านั้นทำงานอย่างไรเพื่อป้องกันในขณะที่ใช้งานแล้วมีปัญหาหรือวิธีการดูแลรักษาดังนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าเบื้องต้นแล้วมีอะไรบ้างที่ใช้กับคอมพิวเตอร์

1.เมาส์ (Mouse)

จะเห็นได้ว่าเมานี้คืออุปกรณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แต่เมาส์ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญน้อยกว่าคีย์บอร์ด การทำงานของเมาส์นั้นจะเป็นการช่วยในการบ่งชี้ในตำแหน่งต่างๆที่คุณต้องการเข้าถึง ในเวลาปัจจุบันซึ่งมันจะปรากฏที่หน้าจอของคอมพิวเตอร์โดยมีการขยับไปมาได้ สำหรับการชี้ในตำแหน่งจุดต่างๆของหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องอาศัยเมาส์นี้เพื่อเป็นการบ่งชี้ตำแหน่ง โดยการขยับเมาส์หรือการเลื่อนเมาส์นั้นสามารถทำแทนวิธีการ กดปุ่มบังคับที่อยู่บนจอของคีย์บอร์ดได้เป็นอย่างดีและยังเป็นการทำได้เร็วกว่าถนัดกว่าคล่องแคล่วว่องไวกว่าด้วย

2.เมนบอร์ด (Main board)

สำหรับเมนบอร์ดนี้ถือได้ว่าเป็นแผงวงจร ที่เป็นไฟฟ้าโดยเป็นแผงที่ค่อนข้างใหญ่เพราะมันได้มีการนำเอา ชิ้นส่วนที่เป็นรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมาไว้รวมกัน และนอกจากนั้นมันยังเป็นส่วนที่ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ภายในระบบของพีซีด้วยกันทั้งหมด ลักษณะของมันนั้นจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม และยังเป็นแผ่นที่ใหญ่ที่สุดของอุปกรณ์ที่อยู่ใน PC ที่เป็นการรวบรวมเอาชิปและ IC รวมทั้งการ์ดที่เป็นการต่อพ่วงในรูปแบบอื่น นำมาไว้ด้วยกันโดยที่เอามารวบรวมไว้บนเมนบอร์ดเพียงอันเดียว สำหรับเครื่อง PC ทุกเครื่องจะสามารถทำงานได้ก็ต่อเมื่อต้องมีเมนบอร์ดเท่านั้นหากขาด Mainboard ไปเครื่องพีซีเหล่านั้นไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างเด็ดขาด

3.ซีพียู (CPU)

CPU หน้าที่ของมันก็เท่ากับว่ามันเป็นการประมวลผลของหน่วยกลาง โดยมันมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโปรเซสเซอร์ หรือว่าชิป chip จะเห็นได้ว่ามันนั้นเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากที่สุดสำหรับฮาร์ดแวร์ เนื่องจากว่ามันมีหน้าที่ในการประมวลผล สำหรับข้อมูลที่ผู้ใช้งานทำการป้อนเข้ามา หาอุปกรณ์ที่เป็นทางเข้าเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นชุดในรูปแบบของคำสั่ง หรือในรูปแบบโปรแกรมที่ผู้ใช้งานต้องการที่จะใช้งานมัน สำหรับหน่วยประมวลผลกลาง มีการประกอบด้วยส่วนสำคัญต่างๆอยู่ 3 สิ่งด้วยกัน

4.การ์ดแสดงผล (Display Card)

สำหรับการ์ดนี้เป็นการแสดงจอผลด้วยการได้ข้อมูลมาจาก CPU และนอกจากนั้นการ์ดในบางรุ่นยังสามารถแสดงผลโดยการกระทำของตัวการของมันเอง ดังนั้นหากสามารถทำได้ขนาดนั้นก็สามารถแบ่งเบาภาระของตัว CPU ได้ดีขึ้น อย่างนั้นการทำงานของคอมพิวเตอร์ก็จะเร็วขึ้นไปอีกด้วย ตัวการวางตัวจะมีการแสดงผลด้วยตัวของมันเอง เพราะถ้าตัวกลางมีความจำที่มากพอ ก็จะเป็นการรับข้อมูลจาก CPU ได้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งนั่นจะทำให้การแสดงจอภาพมีผลทำให้เร็วขึ้นกว่าเดิมขึ้นเยอะเลย