การใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันภายในองค์กร

การปฏิบัติตามแผนงานเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง การวางโครงสร้างที่เหมาะสมกับการทำงานถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ชื่อแต่ละบริษัทจำเป็นจะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานให้ดี ในส่วนนี้เองหากมีการจัดแผนงานที่เหมาะสมในการทำงาน แต่ไม่มีการกระจายแผนงานนี้ไปสู่ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานหรือแม้แต่จะเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน แผนงานนี้ก็ไม่สามารถดำเนินไปได้ในทิศทางที่เหมาะสม

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพึ่งพาในระบบของคอมพิวเตอร์ ในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรับส่งข้อมูล ไฟล์ภาพเสียงหรือไฟล์งานที่จำเป็นจะต้องส่งกันอยู่ตลอดเวลา

เพื่อรายงานผลหรือแม้แต่จะแจ้งผลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่างๆสามารถดำเนินไปในทิศทางไหนบ้างและเกิดปัญหาอย่างไร จำเป็นจะต้องมีการส่งข้อมูลเหล่านี้ให้รวดเร็วมากที่สุดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและการพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ณ ปัจจุบันในคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์มากมายที่มารองรับในการพัฒนา การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและสร้างโอกาสในการพัฒนาบริษัทตัวเอง 

ในส่วนนี้เองมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายที่มา รองรับการใช้งานของบุคลากรต่างๆภายในองค์กร แล้วหัวหน้างานก็สามารถตรวจสอบงานได้อยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่ทำงาน สามารถพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่หรือแม้แต่เจอปัญหาอะไร ที่จะช่วยให้การวิเคราะห์และการแก้ไขเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม บริษัทไหนมีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานได้รวดเร็ว

ก็จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์กรของตัวเอง ลดผลกระทบทางด้านต่างๆที่จะเกิดสภาวะหรือสิ่งที่นำไปสู่ความเสี่ยง การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

จำเป็นมากที่จะต้องมีการพึ่งพาทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุดกับองค์กร ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำงาน หรือในส่วนของทางเทคนิคก็ตามที่อาจส่งผลต่องานที่กำลังทำอยู่

มีความพยายามอย่างยิ่งภายในองค์กรหลายองค์กรที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆ จึงทำให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้บริหารได้ในเวลาที่รวดเร็ว เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นและการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จะส่งผลให้ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆมีการพัฒนาอยู่เสมอ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้เร็วมากยิ่งขึ้น

การแก้ไขปัญหาต่างๆได้รวดเร็วจะทำให้ปัญหาในระยะยาวถูกแก้ไขตั้งแต่ต้นทาง ส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นในการทำงาน และบุคลากรต่างๆก็สามารถทำงานไปได้โดยที่ลดปัญหาต่างๆลง ก่อนถึงต้องมีการพัฒนาและเรียนรู้ศักยภาพของคอมพิวเตอร์และบุคลากรภายในองค์กร จะสามารถทำให้องค์กรสามารถเดินไปได้ในทิศทางที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ และสร้างโครงสร้างที่เหมาะสมกับการทำงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์และบุคลากร 

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนัน pantip

การทำงานที่บ้าน Work from home

ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจำนวนมาก ผู้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้เพราะว่ามีการปิดเส้นทางการจราจรต่างๆ รวมถึงสถานที่ที่ต้องถูกกักตัวของผู้คนนั้นก็คือสถานที่บ้าน จึงมีแคมเปญเกิดขึ้นมานั่นก็คือการให้บริษัทต่างๆมีการปรับโครงสร้างในการทำงาน ให้สามารถทำงานอยู่ที่บ้านได้หรือเรียกกันว่า Work from home

โดยที่การทำงานอยู่ที่บ้านจะต้องอาศัยคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อสื่อสารกัน ถ้าเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ที่มีการความจำเป็นจะต้องมีการประชุมกันอยู่เสมอจำเป็นอย่างยิ่ง จึงต้องมีการโหลดในส่วนของซอฟต์แวร์หรือมีการซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้การติดต่อสื่อสารในการประชุมสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

แต่อะไรก็ตามบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ ในปัจจุบันมี ซอฟต์แวร์มากมายที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานกับทุกคน เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและระบบประชุมออนไลน์ Video Conference ก็มีมานานแล้ว เพียงแต่ในประเทศไทยไม่ค่อยนิยมมากนักในการนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการ Skype ผ่านคอมพิวเตอร์โดยจะต้องมีการติดตั้งกล้อง หรือโปรแกรมดิสคอร์ดที่ใช้เพียงแค่เสียงเท่านั้นในการติดต่อสื่อสารกัน และยังมีอีกมากมายที่ใช้สำหรับการประชุม นี่คือในส่วนของการที่บริษัทต่างๆมีความจำเป็นจะต้องพัฒนา

เพราะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานในครั้งนี้ จะทำให้ผู้คนส่วนใหญ่มีความจำเป็นจะต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้าน รวมถึงเรียนรู้ในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อให้การใช้งานสามารถใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้น หากใครที่ในปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองในปัจจุบัน ก็มีในส่วนของการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์

ซึ่งสอนแบบฟรี สามารถเข้าไปหาได้โดยมีเพียงแค่อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยเฉพาะใน YouTube ก็มีผู้ที่มาสอนเกี่ยวกับทางด้านการใช้งานแอปพลิเคชันรวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อรองรับต่อการใช้งานที่บ้าน หรือทำงานในส่วนของการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาองค์กรตัวเอง ในปัจจุบันมีการคาดการณ์ว่ากินเวลาอีกนานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ผู้คนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำงานในสถานที่ของตัวเอง การใช้ซอฟต์แวร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อาจจะทำให้รูปแบบในการทำงานต่อไปเปลี่ยนไปเลยก็ได้ เพราะประเทศไทยไม่สามารถใช้ในระบบของ work from home มาใช้ให้เหมือนกับต่างประเทศได้ แต่ในครั้งนี้เป็นการบังคับที่องค์กรต่างๆมีความจำเป็นจะต้องปรับโครงสร้างต่างๆ ให้ผู้คนสามารถทำงานในสถานที่ไหนก็ได้ โดยทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆ

รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน การแลกเปลี่ยนไฟล์งานกันผ่านช่องทางออนไลน์ จึงเป็นเรื่องที่ประเทศไทยค่อนข้างใหม่สำหรับตอนนี้ อย่างไรก็ตามในสถานการณ์อย่างนี้บริษัทต่างๆก็มีความจำเป็นจะต้องพัฒนาให้ไวที่สุดในการสร้างระบบการทำงาน 

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  เว็บพนัน ถูกกฎหมาย

การถ่ายโอนข้อมูลในการใช้ข้อมูลทำงาน 

การทำงานรูปแบบในปัจจุบันมีรูปแบบมากมายเพราะมีการเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมมากมายในปัจจุบัน จึงทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและบริการมากมายเพื่อรองรับต่อการใช้งานของผู้คน ผู้คนส่วนใหญ่มีความสนใจว่าการพัฒนาศักยภาพมีวิธีใดบ้าง แต่ในยุคปัจจุบันผู้คนพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานค่อนข้างสูง

สามารถทำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานธุรกิจนั้นๆก็ตาม คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานระบบอัตโนมัติมีความรวดเร็ว แล้วความแม่นยำในการทำงานอย่างมาก จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือสำหรับการประมวลผลต่างๆ เพราะมีการโปรแกรมขึ้นมาจึงทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถทำงานอย่างตรงไปตรงมาได้ สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ

เพื่อมาประมวลผลและสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสารกันได้ เรานี่เองคือลักษณะในการทำงานของคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามในที่ทำงานบริษัทต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆ มีความต้องการในการใช้คอมพิวเตอร์มากกว่านั้น ผู้คนจะใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือส่งข้อมูลภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ในปัจจุบันมีข้อมูลจำนวนมหาศาลยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ มีจำนวนพนักงานมากหรือบุคลากรภายในองค์กรมาก มีการทำงานซ้ำซ้อน นี่เองจะมีความจำเป็นว่าทำไมการรับส่งข้อมูลจะมีความสำคัญอย่างยิ่งว่าบริษัทต่างๆที่มีขนาดใหญ่ หากมีการรับส่งหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ดีมากพอจะทำให้บริษัทนั้นสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจต่างๆ อายุปัจจุบันต้องถือว่าความรวดเร็วในการส่งข้อมูลและความแม่นยำถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

สมมุติในบริษัทมีปัญหาเครื่องจักรมีการทำงานผิดพลาดผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ออกมาไม่เหมาะสมหรือไม่ได้คุณภาพ จะทำให้สินค้าชนิดนั้นไม่สามารถมาจำหน่ายได้ ถ้ามีการส่งต่อข้อมูลต่างๆที่ช้าจะทำให้บริษัทสูญเสียทรัพยากรต่างๆรวมถึงทำให้บริษัทเกิดความเสียหายได้ นี่เองจึงมีความจำเป็นว่าทำไมบริษัทต่างๆจึงจำเป็นต้องมีการวางโครงสร้างในการพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมต่อการทำงาน

และเอกสารมากมายในปัจจุบันก็มีแบบฟอร์มเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับต่อการใช้งาน หากเป็นธุรกิจหรือองค์กรขนาดเล็กก็สามารถใช้ในส่วนของ Google Drive ในการรับฝากข้อมูลต่างๆเอกสารต่างๆได้ ซึ่งมีราคาช่วงล่างถูกและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงมีอินเตอร์เน็ตก็สามารถโยนไฟเข้าไปในแพลตฟอร์มนั้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้ได้ และสามารถดึงมาใช้เมื่อจำเป็นและอีกทั้งยังสามารถส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ไปยังคนอื่นได้อีก มีความปลอดภัยควรข้างมากเพราะจะมีการวางระบบที่แน่นหนา

นี่จึงเป็นการรับส่งข้อมูลในระบบต่างๆภายในองค์กรของตัวเอง สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมและความต้องการของธุรกิจนั้นว่ามีเป้าหมายในการใช้ข้อมูลอย่างไร หาข้อมูลที่มีความสำคัญไม่มากก็สามารถใช้ในส่วนของตัวคราวที่มีราคาที่ถูกได้ แต่ถ้าหากข้อมูลนั้นมีความสำคัญมาก ก็จำเป็นจะต้องมีการวางระบบให้แนะนำหรือเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรตัวเองที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนี่เองคือความแตกต่างของการรับส่งข้อมูลในยุคปัจจุบันขององค์กรต่างๆ 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  เว็บพนัน ฝากถอนไว

การเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรม

การเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมจำนวนมากไม่ว่าการผลิตสินค้าประเภทใด ยกตัวอย่างเช่นชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของธุรกิจอีกมากมาย ชื่อสินค้าทางการเกษตรในประเทศไทยที่มีการส่งออกค่อนข้างเยอะแต่อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันที่การผลิตสินค้าและบริการมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนปัญหาเศรษฐกิจนำเข้ามาเป็นปัจจัย

ในส่วนของการผลิตสินค้าและบริการต่างๆที่เหมาะสมต่อการทำงานจึงทำให้บริษัทต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉพาะในส่วนของ งานที่ทำในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ธุรกิจต่างๆมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบในการทำงานโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่จำเป็นจะต้องมีการวิจัยในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆมีส่วนร่วมในการทำงาน

เพราะในทุกวันนี้คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆในยุคปัจจุบันมีการพึ่งพาในส่วนของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

สร้างการเติบโตของธุรกิจค่อนข้างเยอะเพราะในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาแขนกลหรือ Robot ผู้คนต่างก็มีการพัฒนาในส่วนของการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะคนสามารถทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ได้ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีมาก สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทต่างๆให้ความสนใจอย่างยิ่งในการพัฒนารูปแบบการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน

การเติบโตของธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีการผลิตสินค้าและบริการหรือแม้จะเป็นการผลิตการแปรรูปสินค้าต่างๆ ในยุคปัจจุบันก็มีเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ธุรกิจต่างๆต้องให้ความสนใจในการพัฒนารูปแบบในการทำงาน

อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจต่างๆรู้จักกันต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมในการทำงานทุกคนหรือแม้แต่จะเป็นลักษณะของรูปแบบธุรกิจจึงทำให้จำเป็นต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกัน เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนมีเพียงแค่การพิมพ์เอกสารหรือแม้แต่จะเป็นการเก็บข้อมูลแต่ในยุคปัจจุบัน

คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่การควบคุมโรงงานโดยใช้งานผลิตได้มีการควบคุมเซ็นเซอร์หรือแม้แต่จะเป็นบังคับแขนกลให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนี่เองคือสาเหตุที่ธุรกิจต่างๆที่ต้องการการเติบโตในอุตสาหกรรมต่างๆมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน 

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนันออนไลน์

แนะนำซีอีโอคนใหม่ของ  Application   tiktok

        เชื่อว่าหลายคนคงรู้จัก Application ที่ชื่อว่า  tiktok  กันบ้างแล้ว  ซึ่งขณะนี้นั้น Application นี้เป็น Application ที่มีคนนิยมเล่นกันมากโดยเฉพาะดาราเรียกได้ว่า Application   tiktok นี้เป็น Application ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้เลยก็ได้ มีรายงานข่าวเข้ามาว่าทางบริษัทที่ผลิตApplication   tiktok

ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนได้มีการติดต่อ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดิสนีย์  นาย เควิน เมเยอร์ ให้มาทำหน้าที่เป็น CEO ของApplication   tiktokและคอยบริหารงานกับแอปพลิเคชั่นนี้ซึ่งทาง  นาย เควิน เมเยอร์ จะต้องมาดูแลบริหารจัดการเรื่องของธุรกิจดนตรี และเกมและอื่นอื่นอีกหลายอย่างใน ByteDance โดย นาย เควิน เมเยอร์ จะมาร่วมงานกับทาง Application   tiktok  ในวันที่ 1 มิถุนายนปี .. 2563 นี้

      สำหรับ ByteDance นั้นเป็นบริษัทสัญชาติจีน ที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ และเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของ  Application   tiktok ที่กำลังโด่งดังและเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกอยู่ในขณะนี้  ซึ่งคนที่ก่อตั้งบริษัทบริษัท ByteDance นี้ขึ้นมาก็คือ นาย จาง ยี่หมิง  โดยมีการก่อตั้งบริษัทมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012   และในปัจจุบันนี้มีคนที่รู้จักและมีการดาวน์โหลด Application   tiktok  นี้มาใช้งานกันเยอะมาก ซึ่งปัจจุบันมียอดการดาวน์โหลด Application   tiktok มาใช้งานกันแล้วจำนวนมากกว่า สองพันล้านครั้งเลยที่เดียว

ซึ่ง Application   tiktokนี้สามารถใช้ได้กับโทรศํพท์มือถือทั้ง ระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งจะต้องมีการดาวน์โหลดผ่านทาง  Google Play Store และอะไรใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ก็จะต้องมีการดาวน์โหลดผ่านทาง App Store   สำหรับความยิ่งใหญ่และความประสบความสำเร็จในการเปิดให้บริการ Application ติ๊กต๊อกในครั้งนี้คาดว่ามูลค่าความสำเร็จของบริษัทนี้จะสูงถึง เจ็ดหมื่นห้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว

       สำหรับ CEO คนใหม่ของ Application tiktok ที่เรากำลังพูดถึงกันนี้นั่นก็คือ   นาย เควิน เมเยอร์ ซึ่งเขาเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดิสนีย์มาก่อนหลังจากที่มีการผูกผ้าป่ามาให้มาเป็น CEO คนใหม่ของ Application tiktok ทำให้เขาทำการลาออกจากทาง Disney แล้วมารับตำแหน่งผู้บริหารของ Application ติ๊กต๊อกโดยทันที

           อย่างไรก็ตาม Application พิกัดนี้ถึงแม้ว่าจะเป็น Application ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานแต่ก็มีคนเล่นกันเป็นจำนวนมากโดย Application นี้มีลูกเล่นหลากหลายให้ผู้ที่ดาวน์โหลดเข้าไปทำการเลือกว่าชื่นชอบกับข้อมูลด้านไหนซึ่งสามารถที่จะไปทำการลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปใช้บริการได้เลยหลายคนที่เข้าไปใช้บริการแล้วก็รู้สึกติดใดจึงได้มีการบอกต่อทำให้ Application tiktok นี้เป็นที่แพร่หลาย ในหมู่วัยรุ่นเป็นอย่างมากรวมถึงคนสูงอายุก็ยังสนใจเข้ามาเล่น Application นี้กัน

        

 

สนับสนุนโดย  sagame88

สองบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการไอทีของจีน

สองบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการไอทีของจีน กำลังฟื้นตัวหลังจากฝ่าด่านโควิด-19 ได้แล้ว

           ก่อนหน้านี้ทางประเทศจีนประสบปัญหาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าทำให้ประชากรของจีนนั้นเสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากและนี่เองเป็นสาเหตุให้ประเทศจีนนั้นในช่วงที่มีการระบาดตั้งแต่เมื่อต้นปีต้องปิดประเทศและเศรษฐกิจของจีนก็ตกลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่รัฐบาลได้มีการติดประเทศเพื่อที่จะมีการกำจัดไวรัสโควิด-19 อย่างไร

ก็ตามหลังจากที่ประเทศจีนนั้นสามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ได้เรียบร้อยแล้วเป็นที่น่าพอใจทางรัฐบาลก็ได้มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการปลดล็อคดาวซึ่งประชาชนชาวจีนต่างก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าบริษัทต่างๆในประเทศจีนนั้นได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19การแพทย์ทางเส้นแต่อย่างไร

ก็ดีในขณะนี้นั้นมีบริษัท 2 ยักษ์ใหญ่ของวงการไอทีได้ออกมาประกาศว่าตอนนี้นั้นทางบริษัทเองได้ฟื้นตัวขึ้นมาจากการได้รับผลกระทบของไวรัสโควิด-19แล้วและทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทเกี่ยวกับการผลิตมือถือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนซึ่งตอนนี้มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นจำนวนมากที่เป็นคนจีนกำลังต้องการที่จะใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆ

และบริษัททั้ง 2 บริษัทนี้จึงได้มีการเร่งผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆออกมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและคาดว่าตลาดมือถือสมาร์ทโฟนนั้นแล้วก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งทางบริษัทนั้นมียอดสั่งการผลิตออกมาแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยเขาได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับยอดขายของเขาว่าไม่ใช่แค่เพียงตลาดภายในประเทศจีนเท่านั้นที่มีความต้องการใช้มือถือสมาร์ทโฟนของบริษัทของเขาตลาดในกลุ่มยุโรปเองก็มีความต้องการใช้มือถือสมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นถึง 90 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

จะไม่เห็นได้ว่าตลาดมือถือนั้นมีการขยายมากขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่ได้รับผลกระทบของไวรัสโคโรน่าไปโดยในขณะนี้นั้นตลาดในกลุ่มยุโรปที่ทางบริษัทจีนสามารถขายได้นั้นนำไปขายผ่านทางอาลีบาบาซึ่งพวกเขายืนยันได้ว่าตอนนี้มียอดการสั่งซื้อเป็นจำนวนมากเลยตอนนี้ทางบริษัทสมาร์ทโฟนสามารถขายสินค้าผ่านทาง Alibaba ได้มากถึง 31.9 ล้านบาทเลยทีเดียว

ถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบของไวรัสโคโรน่าเข้ามาแต่พวกเขาก็ยังสามารถที่จะผลิตสินค้าและจำหน่ายและส่งให้กับลูกค้าได้ผ่านทางระบบออนไลน์ซึ่งขณะนี้สินค้าต่างๆที่ขายผ่านระบบออนไลน์เป็นสินค้าที่ขายดีมากๆและสามารถขายได้อย่างทั่วโลก  ทำให้ตอนนี้บริษัทสมาร์ทโฟนอย่างเสี่ยวหมี่ฟื้นตัวได้แล้ว

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เว็บพนัน

แนะนำวิธีการลงทะเบียนไลน์ 

     สำหรับคนที่เริ่มใช้โทรศัพท์มือถือเป็นครั้งแรกแน่นอนเพราะว่าโปรแกรมที่เราจะพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือโปรแกรม LINE เพราะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้คุยกับเพื่อนๆรวมถึงส่งรูปภาพและสติ๊กเกอร์น่ารักๆกับเพื่อนได้ที่สำคัญได้อยากเห็นเพื่อนที่อยู่ห่างไกลเราก็สามารถ Video Call คุยกันได้ผ่านโปรแกรม LINE นี้เองโดยที่เรานั้นไม่ต้องเสียค่าบริการในการโทรแต่อย่างใด

เพียงแค่เราเสียอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเท่านั้นที่นี้ถ้าจะใช้งานโปรแกรมไลน์ก็ต้องมีการลงทะเบียนการใช้งานกันก่อนวันนี้เราจึงมาแนะนำวิธีการสมัครและลงทะเบียนไลน์เพื่อใช้งานกันค่ะหลังจากที่เรามีการดาวน์โหลดโปรแกรม LINE มาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบปฏิบัติการ iOS ดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือถ้าเกิดว่าเป็นโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android เราก็จะดาวน์โหลดผ่านทาง Google Play Store ซึ่งหลังจากที่เราได้แอปพลิเคชั่นไลน์มาไว้ที่โทรศัพท์มือถือของเราเรียบร้อยแล้วนั้นวิธีการลงทะเบียนเลือกไปที่โปรแกรม Line แล้วเปิดขึ้นมาเลยค่ะ

หลังจากนั้นนะคะเป็นการใช้งานครั้งแรกให้เราเลือกไปที่คำว่าสมัคร id line หรืออีกชื่อนึงจะขึ้นคำว่า New User กดเลือกลงไปเลยค่ะเลือกไปแล้วนะคะหน้าจอก็จะขึ้นมาเลยค่ะว่าประเทศไทยซึ่งด้านล่างคำว่าประเทศไทยนั้นให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเราลงไปนะคะหลังจากเรากรอกเบอร์มือถือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคลิกไปที่ปุ่มด้านล่างที่เขียนคำว่า Agree with Terms and Verify หลังจากกดยอมรับเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอก็จะให้เราไปใส่ข้อมูลของเพื่อนของเราว่าจะเอามาจากเบอร์โทรศัพท์มือถือและให้มีการอนุญาตหรือไม่ซึ่งเราก็ต้องอนุญาตค่ะ

ไม่งั้นจะใช้งานต่อได้หลังจากนั้นทางไลน์ค่ะจะมีการส่ง SMS เป็นรหัสผ่านมาที่มือถือของเราค่ะนำตัวเลขนั้นมาใส่ที่หน้าตรงหัวข้อช่องรหัสค่ะเสร็จแล้วเราก็มีการตั้งชื่อของเราได้เลยนะคะว่าโปรแกรม LINE ของเรานี้เราจะใช้ชื่อว่าอะไรซึ่งตรงหัวข้อชื่อนี้ตั้งเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าเราเปลี่ยนได้เรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นค่ะทางหน้าจอโปรแกรมไลน์จะมีการถามเราว่าเราจะมีการลงทะเบียนด้วยอีเมลเพิ่มอีกหรือไม่

ซึ่งถ้าเรายังไม่อยากจะลงก็กดผ่านไปก่อนเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเราจะลงก็มาลงได้เลยหรือจะมาลงทีหลังก็ได้เมื่อกดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นการลงโปรแกรม LINE เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็เข้าไปทดลองการใช้งาน LINE ได้เลยนะคะ

         แต่ถ้าใครอยากจะลงทะเบียนไลน์ด้วยอีเมล์ค่ะไม่ยุ่งยากใดๆค่ะเราเลือกไปที่หัวข้อ การตั้งค่าค่ะหลังจากนั้นเราเลือกไปที่คำว่าบัญชีเมื่อเจอบัญชีและกดเข้าไปแล้วจะเจอหัวข้ออีเมล์เลยค่ะกดเข้าไปในหัวข้ออีเมลนี้ใช้อีเมลของเราที่เราต้องการ register เลยหลังจากนั้นเมื่อกรอกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการตั้งการลงทะเบียนผ่านทางอีเมล์แล้วค่ะ

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  sagame

แนะนำการตั้งค่าการเข้าไป Block User

แนะนำการตั้งค่าการเข้าไป Block User ของคนที่เราไม่อยากคุยด้วยใน instagram

          ตอนนี้ Instagram เป็น Social Media ที่หลายคนกำลังนิยมเข้าไปเล่นกันเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้าไปเล่นนั้นก็มักจะเข้าไปติดตามดาราที่ตนเองชื่นชอบเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วดารามักจะหันมาเล่น Instagram แทนการเล่น Facebookหรือ Twitter นั่นเอง ซึ่งหลายๆครั้งที่เรามีการเห็นว่าดาราส่วนใหญ่ที่มีการโพสต์รูปภาพใน Instagram นั้น

บางคนก็มักจะเจอคนที่เข้าไปชื่นชมชื่นชอบแต่บางคนไม่ชอบดาราคนดังกล่าวก็มักจะเข้าไปต่อว่าด่าทอซึ่งกรณีนี้หากเรามีการเล่นอินสตาแกรมเราก็อาจจะเจอเหตุการณ์เช่นนี้ได้ว่าอาจจะมีคนบางคนที่ไม่ได้ชอบเราแต่เมื่อเรามีการโพสต์ก็เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาต่อว่าด่าทอเราซึ่งเราไม่จำเป็นต้องทนกับคนเหล่านี้ดังนั้นเมื่อเรามีการใช้งาน Instagram แล้ว

หากมีใครที่เข้ามาคอมเม้นไม่ถูกใจเราหรืออาจจะไม่ใช่เพื่อนเราและเราไม่ต้องการติดต่อสื่อสารด้วยเราก็สามารถทำการ block User นานๆได้ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการบล็อก User ที่เราไม่อยากจะคุยด้วยใน Instagram ให้ว่าสามารถทำอย่างไรได้บ้าง

              สำหรับการ block User ใน Instagram ในคนที่เราไม่อยากคุยด้วยงั้นทำได้ง่ายๆเลยค่ะไปที่ Instagram ของเรานะคะหลังจากนั้นไปหานะชื่อ User ที่เราไม่อยากจะคุยด้วยเมื่อเจอแล้ว ก็เข้าไปที่ฟิวเจอร์ของเขาซึ่งมันก็จะเป็น Instagram ของ

หลังจากนั้นกดไปที่เมนูทางด้านขวามือด้านบนสุดมันจะเป็นสัญลักษณ์จุดเล็กๆ 3 จุดเรียงกันลงมาซึ่งจุดนี้จะเป็นเมนูการตั้งค่าค่ะเรากดเข้าไปที่เมนูได้เลยหลังจากนั้น มันจะมีหน้าต่างขึ้นมาแล้วก็จะมีเมนูให้เราเลือกมากมายซึ่งให้เราเลือกหาคำว่าบล็อกค่ะหลังจากที่เรากดบล็อกไปแล้วน่าจะขึ้นมาถามว่าเราแน่ใจที่จะบอกเธอนี้หรือไม่ให้เรากดยืนยันการบล็อกได้เลย

เพียงเท่านี้แหละที่เราไม่อยากคุยด้วยก็ไม่สามารถเข้ามาคุยกับเราหรือติดตามเราได้แล้วค่ะยังไม่ทราบว่าการใช้งาน Instagram นั้นไม่ได้ยุ่งยากเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ขั้นตอนที่เราจะใช้งานได้อย่างถูกต้อง แต่ถ้าหากเพื่อนแล้วเผลอไปทำการบล็อกเพื่อนในอินสตาแกรมแล้วหลังจากกลับมาคืนดีกันเราอยากจะกลับมา Unlock เพื่อนก็สามารถทำได้นะคะซึ่งก็ไปที่เมนูเดิมค่ะแล้วก็กดเลือกในเรื่องของการ Unlock เพียงเท่านี้เราก็จะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมค่ะ

 

 

สนับสนุนโดย  bk8 ฝาก ขั้น ต่ํา

ทริกเกี่ยวกับการทำงานอยู่ที่บ้านอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ

        ในช่วงนี้ที่ทุกคนยังต้องมีการทำงานอยู่ที่บ้านตามคำสั่งของรัฐบาลเกี่ยวกับ Work from Home   ซึ่งในตอนแรกที่ทุกคนได้ยินแบบนี้ต่างก็คงรู้สึกดีใจด้วยกันทั้งนั้น เพราะไม่ต้องออกนอกบ้านให้เปลืองเงินค่ารถ และได้อยู่ทำงานกับที่บ้านสบายสบาย แต่เชื่อเถอะว่าเมื่อเราต้องทำงานที่บ้านเป็นเวลานานนานนั้น มันจะเริ่มทำให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายได้เช่นกัน

เพราะการที่ตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องมาเจอกับคอมพิวเตอร์แล้วไม่ได้ไปไหนเลย ย่อมทำให้เราเกิดความรู้สึกของการขาดแรงใจในการทำงาน เพราะโดยปกติแล้วหากเราทำงานที่ทำงานเราจะได้พูดคุย หัวเราะกับเพื่อนร่วมงานได้แต่เมื่ออยู่แต่ที่บ้านมันจะทำให้เราเริ่มรู้สึกห่อเหี่ยวใจเป็นแน่ ดังนั้นเรามาดูวิธีการจัดการความรู้สึกหดหู่นี้กันดีกว่าค่ะ

  1. ถึงแม้ว่าเราจะทำงานอยู่ที่บ้านแต่เราก็สามารถรู้เรื่องของโลกภายนอกได้ด้วยการเข้าไปใช้งานโซเซียลบ้าง เพื่อให้เรายังคงได้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนเพื่อน แต่เราก็ไม่ควรเล่นเพลินจนลืมการทำงานนะคะ ควรจัดสรรเวลาให้ดีเท่านี้เราก็สามารถเพลิดเพลินกับเพื่อนเพื่อนผ่านโลกออนไลน์ได้แล้วค่ะ
  2. ถึงแม้จะทำงานอยู่ที่บ้านแต่เราก็ควรจะตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวให้สวยงามก่อนที่จะทำงานนะคะ เพราะมันจะช่วยให้สมองของเราโลดแล่น แต่หากเราไม่อาบน้ำสักเกตุได้เลยว่า วันนั้นจะรู้สึกไม่ค่อยปลอดโปร่ง ดังนั้นการแต่งตัวเสมือนกับว่าเรากำลังจะไปเที่ยวที่ไหนสักทีแต่กลับนั่งทำงานอยู่ที่บ้านก็ช่วยให้เราสดชื่นได้เหมือนกัน
  3. การทำงานอยู่ที่บ้านนั้นเราไม่ควรทำตัวสบายจนเกินไป เราควรมีการจัดเวลาทำงาน การกินข้าว หรือการพักผ่อนของเราให้ดี เพราะจะช่วยให้เรารู้สึกได้ว่า เรากำลังทำงาน และเราก็ควรพักกินข้าวให้เป็นเวลาอย่างทำงานเพลินจนลืมเวลาเพราะสุขภาพร่างกายของเราก็สำคัญเช่นกัน
  4.  เชื่อว่าหลายคนคงเป็นเหมือนกันนั่นก็คือ เวลาอยู่บ้านของกินหาง่ายมาก อยากกินอะไรก็ได้กิน ทำให้ช่วงเวลาที่เราทำงานอยู่บ้านนั้นจะทำให้เราอ้วนได้ง่ายขึ้น รวมถึงการกินเยอะขึ้นโดยที่เราเองอาจจะไม่ทันได้รู้ตัว ดังนั้นการทำงานที่บ้านที่ดีที่สุดคือ เราต้องมีวินัยให้กับตัวเอง ด้วยการห้ามนำของกินมาวางไว้บนโต๊ะทำงานและห้ามกินขณะทำงาน ให้ทำเหมือนกับว่าเราทำงานอยู่ที่ออฟฟิต  และให้กินอาหารตามเวลา เพื่อที่เราจะได้ไม่น้ำหนักขึ้นเกินความจำเป็นนั่นเองค่ะ

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  bk8 pc