ผลกระทบจาก Application

ในยุคปัจจุบันเราสามารถควบคุมสิ่งต่างๆบางทีไม่ว่าจะเป็นลักษณะในการใช้ชีวิต หรือแม้แต่จะเป็นการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบันที่ระบบเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาตลอดเวลาทำให้ผู้คนต่างๆจำเป็นจะต้องมีการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตเช่นเดียวกัน ในยุคปัจจุบันต้องยอมรับวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้อุปกรณ์ต่างๆ

เหล่านี้ในการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร หรือแม้แต่จะเป็นการเข้าถึงรูปแบบของเทคโนโลยีต่างๆซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่อยู่ปัจจุบันรูปแบบการติดต่อสื่อสารและการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตเข้ามามีส่วนร่วมในสิ่งต่างๆ เพราะในยุคปัจจุบันอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับต่อการใช้ชีวิตของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็น Smartphone

โดยเฉพาะอุปกรณ์สมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันมีความสำคัญในการใช้ชีวิตของผู้คนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมต่างๆการทำธุรกรรมทางการเงินหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการซื้อสินค้าและบริการอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการติดต่อสื่อสารกับผู้คน

ผู้คนสามารถเข้าถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นในยุคปัจจุบัน ที่สามารถทำธุรกิจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในการซื้อสินค้าออนไลน์หรือแม้จะเป็นการขายสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นในยุคปัจจุบันที่มีการฟอร์มต่างๆเกิดขึ้นมามากมาย 

สิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับกับการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน ที่มีลักษณะในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปหรือแม้แต่จะเป็นในความต้องการในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้สร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตต่างๆ ในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าการใช้ชีวิตของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าหรือแม้จะเป็นการหาสิ่งของก็มีในส่วนของ Application

เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับในส่วนที่ทำให้สมาร์ทโฟนที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าหรือ  เป็นการหาสินค้าออนไลน์ในยุคปัจจุบันที่มีรูปแบบในการติดต่อสื่อสารและการพัฒนาโครงสร้างในการใช้ชีวิตของผู้คน การซื้อสินค้าแต่ละชนิดผู้คนไม่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นห้างร้าน

แต่ในยุคปัจจุบันผู้คนสามารถซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น นี่จึงเป็นส่วนสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าผู้คนดังกล่าวมีการพัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสารหรือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะในยุคปัจจุบันที่ระบบเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มีความหวังอยู่เสมอทุกคนสามารถพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิต

หรือการปรับปรุงรูปแบบในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ระบบเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตในแง่มุมต่างๆทั้งในส่วนของ Application Software ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

สนับสนุนโดย  ole777

การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าขึ้นมาหรือแม้แต่จะเป็นการแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างไรก็ตามยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทในประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีการปรับรูปแบบและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันที่สูงมากยิ่งขึ้นของแต่ละประเทศนั้นจึงทำให้ประเทศไทย

เริ่มมีการพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีต่างๆหรือเพิ่มในส่วนของการทำงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บุคลากรจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานหรือลักษณะในการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องต่อในยุคปัจจุบัน ที่มีการปรับรูปแบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ารใช้ในส่วนของเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน จะช่วยให้ผู้คนต่างๆสามารถทำงานได้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการลดระยะเวลาในการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบริษัทส่วนใหญ่ที่มีการผลิตสินค้า และผลิตภัณฑ์ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมาก

ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นเงินลงทุน แต่ในยุคปัจจุบันที่มีการปรับรูปแบบของราคาค่าแรงงานในประเทศไทยที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงทำให้เจ้าของกิจการส่วนใหญ่ในประเทศไทยจำเป็นจะต้องแบกภาระจำนวนมหาศาลสิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ อายุปัจจุบันรูปแบบนวัตกรรมใหม่ๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการทำงานมากยิ่งขึ้นของเจ้าของธุรกิจต่างๆ ที่สามารถลงทุนในส่วนของหุ่นยนต์ Robot รวมทั้งยังสามารถลงทุนในส่วนของ AI ปัญญาประดิษฐ์ ที่เข้ามาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานโดยควบคุมสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นแขนกล Robot ต่างๆ

ซึ่งสร้างลักษณะการทำงานมีประสิทธิภาพในการทำงานที่มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนแสดงความสนใจในการพัฒนาการทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น การปรับรูปแบบในการทำงานยังมีการปรับหรือพัฒนาการอยู่เสมอเพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สำคัญที่ในยุคปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนางานต่างๆหรือพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รูปแบบในการทำงานก็เปลี่ยนไปส่วนของในส่วนของโรงงานก็มีการเปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน การพัฒนายังมีการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะยุคปัจจุบันโลกเรามีการแข่งขันในการผลิตสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอจึงทำให้สิ่งเหล่านี้

เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้คนส่วนใหญ่ในการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและพัฒนางานรูปแบบต่างๆที่ช่วยให้มีพฤติกรรมหรือลักษณะต่างๆที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน ควรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาสร้างรูปแบบในการทำงานใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อสร้างความได้เปรียบของบริษัทตัวเองหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนารูปแบบของธุรกิจตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ในยุคปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างมาก 

 

สนับสนุนโดย  แทงหวยออมสิน

บริษัทเทสล่าและการพัฒนา AI 

ในยุคปัจจุบันหากถามเกี่ยวกับว่าใครเป็นนวัตกรรมหรือใครเป็นผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คงไม่มีใครไม่รู้จักอีลอนมัสก์ ซึ่งในยุคปัจจุบันเขาเป็น CEO ของบริษัทเทสล่าบริษัทยักษ์ใหญ่เกี่ยวกับทางด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ผลิตเกี่ยวกับนวัตกรรมยานยนต์ ในยุคปัจจุบันเทสล่าได้มีความสำคัญอย่างมากกับอุตสาหกรรมยานยนต์

ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงรูปแบบในการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอเพราะการแข่งขันการในการผลิตสินค้าออกมาเพื่อรองรับการทำงานของผู้คนในยุคปัจจุบันบริษัทเทสล่าได้มีการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆมา ยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า 100% ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ในอนาคตเราจะได้เห็นนวัตกรรมของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันระบบต่างๆเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อมนุษย์ที่มีความพยายามคิดค้นอุปกรณ์ต่างๆที่ซึ่งเป็นพลังงานทดแทน ในยุคปัจจุบันมีรถยนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน ดีเซล หรือใช้เชื้อเพลิงอื่นที่ทำมาจากเชื้อเพลิงจากฟอสซิลแต่ในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้ ได้ถูกผลิตออกมาจากวัสดุธรรมชาติที่มากยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแสงแดด หรือกระแส กระแสน้ำ ช่วงนี้เรียกว่าเป็นพลังงานทดแทนซึ่งเป็นนวัตกรรมของโลกในยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วและบริษัทTesla ไม่ออกสินค้ามากมายออกมาเพื่อรองรับการใช้งานผู้คน

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในยุคปัจจุบันที่ผู้คนให้ความสนใจในการใช้รถยนต์ไฟฟ้านั่นก็คือระบบนำทางโดยใช้ AI ระบบต่างๆเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นให้รองรับต่อการควบคุมยานยนต์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในยุคปัจจุบันเราไม่จำเป็นจะต้องมีการขับเคลื่อนด้วยตัวเอง แต่ใช้ระบบ AI นี้เพื่อพัฒนารูปแบบในการขับขี่ให้มีประสิทธิภาพที่สุดอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

ที่ระบบการขับขี่ส่วนใหญ่มีการปรับปรุงรูปแบบให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอเพราะในปัจจุบันเครื่องจักรกลต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาการทำงานต่างๆได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในการขับขี่ยานยนต์หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถเรียนรู้ลักษณะในการขับขี่ของเจ้าของได้และมีการลอกเลียนแบบได้

หรือระบบนำทางต่างๆเพื่อสร้างความปลอดภัย อย่างไรก็ตามนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่บริษัทเทสล่า นักแสดงให้เห็นว่าในยุคปัจจุบันมีการเติบโตและการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างเยอะเทคโนโลยีต่างๆได้ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานของผู้คนต่างๆ

หรือแม้แต่จะเป็นการใช้ชีวิตต่างๆ ทำให้ความสำคัญของเทคโนโลยีต่างๆมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะในปัจจุบันระบบต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตของผู้คนในส่วนที่สร้างรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคุณภาพในการใช้ชีวิตหรือแม้แต่จะเป็นความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของผู้คนต่างๆ 

 

 

สนับสนุนโดย  สูตรหวยยี่กี หวยดี

การทำงานในยุคระบบเทคโนโลยี

การทำงานในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าโครงสร้างการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นลักษณะการติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีลักษณะในการทำงานที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาตลอดเวลาให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนี้อย่างไรก็ตามผู้คนมีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการสร้างรูปแบบในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เพราะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยผู้คนมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารหรือแม้จะเป็นการใช้ในการพัฒนาทักษะในการทำงาน ที่อยู่ปัจจุบันผู้คนมีการพัฒนารูปแบบหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการทำงานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หรือแม้แต่จะเป็นการสร้างรูปแบบในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือไม่ถ้าจะเป็นในส่วนซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อสร้างรูปแบบในการทำงานหรือการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการติดต่อสื่อสารยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันการพัฒนายิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการติดต่อสื่อสาร

ในการทำงานในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของรูปแบบในการพัฒนาในการทำงาน ที่ผู้คนแสดงความสนใจในการปรับรูปแบบหรือมีการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันโครงสร้างในการทำงานมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนซอฟต์แวร์เองก็ตามก็มีการพัฒนาให้มีศักยภาพในการทำงานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ work from home หรือการทำงานที่บ้านในยุคปัจจุบันที่ได้รับความสนใจในการพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพราะผู้คนมีความต้องการในการพัฒนาการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้เพื่อพัฒนารูปแบบในการทำงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการประมวลผลหรือแม้แต่จะเป็นการแปลงข้อมูลต่างๆ

สำนักงานในยุคปัจจุบันก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ก็มีราคาที่ถูกลงซึ่งใหญ่สำนักงานต่างๆที่ทำงานจะใช้ในส่วนของ Personal computer ซึ่งสร้างลักษณะในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างดีที่สุด นี่จึงเป็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในทางในการทำงาน

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การพัฒนาการทำงานต่างด้าวนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีลักษณะในการทํางานที่มีประสิทธิภาพเพราะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆเหล่านี้ที่มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของผู้คนช่วยให้มีการพัฒนาการทำงานหรือแม้จะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้เองช่วยผู้คนพัฒนาลักษณะในการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างรูปแบบงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 

สนับสนุนโดย  หวยฮานอยซื้อยังไง

การพัฒนาคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ผู้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ขึ้นอยู่เสมออย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการพัฒนาในส่วนของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เพื่อสร้างลักษณะในการติดต่อสื่อสาร และพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนที่ดีมากยิ่งขึ้น ลักษณะการใช้ชีวิตของผู้คนมีการพัฒนาตลอดเวลาพวกคนต่างๆมีการเข้าถึงในส่วนของข้อมูลความรู้ต่างๆทำให้มีการพัฒนาความเป็นอยู่ความรู้หรือแม้แต่จะเป็นลักษณะในการใช้ชีวิตได้อยู่ตลอดเวลา คอมพิวเตอร์มีบทบาทอีกมากมายที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนและมีประสิทธิภาพ

ในการใช้ชีวิตที่เพิ่มมายิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างๆจะพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานหรือไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะในยุคนี้ที่เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตทางด้านต่างๆ

จะเป็นการเรียนการศึกษาการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการเข้าถึงสังคมยุคปัจจุบันก็มีความจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารสร้างลักษณะในการผู้คนเข้าหากัน

การพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีต่างๆ หรือพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันการส่งต่อข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร สำนักงานข่าว หรือข่าวสารของสถานที่ต่างๆก็มีการถูกส่งต่อช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางในส่วนของ Social Media

หรือเป็นระบบข่าวสารออนไลน์ในปัจจุบันที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและมีการปรับรูปแบบในการใช้ชีวิตอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้มีการค้นหาตลอดเวลาเพราะอินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาก็มีเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ในยุคปัจจุบันการพัฒนาในส่วนของการเรียนการสอนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผู้คนสามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆมากยิ่งขึ้นโดยยกตัวอย่างเช่นการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลง ผู้คนสามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

นักเรียนนักศึกษาก็มีรูปแบบการเรียนออนไลน์ที่ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา มีการเข้าถึงความรู้ใหม่ๆหรือแม้แต่จะเป็นการเรียนซ้ำในสิ่งเดิมๆที่ไม่เข้าใจนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันการต่อสู้ในการเรียนการสอนการทำงานมีการพัฒนาตลอดเวลา

ไม่ใช่เพียงแต่อุปกรณ์ที่เป็นเท่านั้นในยุคปัจจุบันซอฟต์แวร์ต่างๆก็ถูกพัฒนาให้ support ต่อรูปแบบในการใช้ชีวิตต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า สไกด์ หรือโปรแกรม Zoom เป็นระบบในการติดต่อสื่อสารการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันการ Video Conference พรุ่งนี้นำเข้ามาการทำงานก็ในส่วนของการประชุมบริษัทต่างๆสามารถประชุมรับส่งข้อมูลข่าวสารของบริษัทตัวเองได้อยู่ตลอดเวลา

ผ่านการ Video Conference การส่งข้อมูลต่างๆก็สามารถทำได้ในการฝากข้อมูลในระบบ Cloud ซึ่งมีความสำคัญต่อการศึกษาเช่นเดียวกันในการศึกษาอาชีพ Video Conference ก็จะช่วยให้ครูกับนักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารประเทศตลอดเวลาและยุคปัจจุบันก็เริ่มมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เพิ่มมากขึ้น

การติดต่อสื่อสารกันในยุคปัจจุบัน

ในยุคนี้เป็นยุคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันง่ายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผ่านช่องทางต่างๆ Application Software ต่างๆในปัจจุบันที่มีการผลิตและคิดค้นขึ้นมาอีกตลอดเวลา จึงทำให้เองสิ่งเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก ผู้คนใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่ ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ Application หรือแม้แต่จะเป็นส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆ

เพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆที่มากยิ่งขึ้น การส่งต่อข้อมูลเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่อยู่สถานที่ไกลขนาดไหนก็สามารถติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา จากประเทศต่างๆก็สามารถส่งต่อองค์ความรู้หรือแม้แต่จะเป็นเรื่องราวต่างๆไปยังอีกประเทศได้ เป็นนวัตกรรมในยุคปัจจุบันที่ผู้คนให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารกันในการส่งเรื่องราวต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นการแสดงความคิดเห็น คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตอยู่ตลอดเวลาผู้คนต้องการความสนใจอย่างยิ่ง

ที่จะเข้ามาพัฒนาหรือแม้แต่จะเป็นเข้ามาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิตของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นผู้คนต่างๆในบ้านเดือนต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นบริษัทต่างๆก็มีความสนใจในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการใช้ชีวิตและการเปลี่ยนแปลงนี้ ทำไมมีรูปแบบการทำงานใหม่ๆเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการ work from home

การเปลี่ยนที่ทำงานโดยสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ เพราะในยุคปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีราคาที่ถูกมาก แล้วสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมทั้งอินเตอร์เน็ตก็มีความเร็วที่สูงมากยิ่งขึ้น นี่เองจะเป็นสาเหตุที่ผู้คนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆมากขึ้นส่งผลให้มีการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิต ต้องยอมรับว่าการติดต่อสื่อสารกันเป็นส่วนที่ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาทางด้านความรู้หรือความคิดต่างๆก็มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้คนจำเป็นจะต้องมีการเข้ามาเรียนรู้ หรือ เข้ามาพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้น

คอมพิวเตอร์ยังเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างๆจำเป็นจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน และยังมีในซอฟต์แวร์ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็น Application ที่ติดอยู่ในสมาร์ทโฟน ปัจจุบันผู้คนต่างใช้สมาร์ทโฟนกันมากยิ่งขึ้นมีการเติบโตของผู้ใช้งานและมีการพัฒนาของอุปกรณ์ต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างรูปแบบในการทำงานใหม่ๆหรือแม้แต่จะเป็นเช่าความใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสร้างการเติบโต

และการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้คนให้ความสนใจในการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตต่างๆและแฟชั่นสามารถทำได้มากมายในการติดต่อสื่อสารได้ เป็นทางผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความหากันการส่งไฟล์รูป ไฟล์ภาพ หรือเสียง ก็สามารถทำได้และสร้างรูปแบบในการใช้ชีวิตใหม่ๆมีสิทธิ์เป็นสิ่งที่มีการพัฒนาตลอดเวลาการติดต่อสื่อสารการการส่งความคิดเห็นหากันในยุคปัจจุบันก็ทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้คนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว แล้วมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการใช้ชีวิตต่างๆ

 

 

สนับสนุนโดย  หวยดี

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำธุรกิจได้อย่างไร

ธุรกิจสมัยนี้จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำธุรกิจจึงจะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว โดยเทคโนโลยี IOT นี้จะส่งข้อมูลขึ้นไปยังที่เก็บข้อมูลตลอดเวลาแทบทุกวินาทีทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะดูข้อมูลของลูกค้าที่ตนเองต้องการได้ตลอด จึงทำให้มีโอกาสที่จะทำการตลาดให้สอดคล้องกับกลุ้มลูกค้าได้ ในยุคปัจจุบันยิ่งเรามีข้อมูลของลุกค้าเยอะและมีความรวดเร็ว

ในการทำตลาดก็ยิ่งจะทำให้สามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น โดยเราสามารถที่จะดูข้อมูลได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนซึ่งไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่จะดูได้เฉพาะวงที่จำกัด ซึ่งตอนนี้บริษัทที่ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ก็เริ่มมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น

ตัวอย่างการใช้งานของเครือข่ายที่เรียกว่า NB-IOT ซึ่งเป็นการออกแบบมาสำหรับ IOT โดยเฉพาะนั้นคือลดขั้นตอนและเพิ่มความสามารถที่จะตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ IOT เข้าโดยทีมงานหรือพนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นๆมีปัญหาหรือเสื่อมสภาพหรือไม่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูหน้างานตลอดเวลา

แต่จะสามารถที่จะตรวจสอบผ่านคอมพิวเตอร์ได้ว่าอุปกรณ์นั้นมีการทำงานที่ผิดปกติหรือไม่เพราะอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งระบบ IOT จะทำการส่งข้อมูลการทำงานของตัวเองตลอดทุกๆเวลาที่เราตั้งเอาไว้ซึ่งถ้าเราดูคอมพิวเตอร์ก็จะรู้ได้ทันทีว่าถ้าอุปกรณ์มีการทำงานผิดปกติหรือขัดข้องก็จะสามารถที่จะไปตรวจสอบได้ ทำให้ลดการทำงานและไม่จำเป็นต้องจ้างหนักงานเยอะเกินไปซึ่งมันจะช่วยทำให้ลดค่าใช้จ่ายขององค์กรอีกด้วยและทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือพวกโครงการบ้านต่างๆที่จะเอาเทคโนโลยีไปใช้คือจะติดโหลดไฟที่ทำงานเฉพาะเมื่อตอนมีรถหรือคนเดินผ่าน

ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้าของหมู่บ้านลง ตอนนี้ก็เริ่มมีหลายๆองค์กรนำเทคโนโลยี IOT ไปใช้แล้วเพราะในอนาคตมันจะช่วยทำให้การใช้ชีวิตของคนนั้นง่ายและสบายขึ้นอย่างแน่นอน ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของยุคใหม่ของวงการเทคโนโลยีเลยทีเดียว  เพราะว่าเมื่ออุปกรณ์ทุกย่างเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตแล้วก็จะทำการเรียนรู้ว่าผู้ใช้งานมีพฤติกรรมการใช้งานอย่างไร

เมื่อทำการเก็บข้อมูลจนมีข้อมูลมหาศาลก็จะทำการเอามาวิเคราะห์อีกครั้ง ซึ่งคราวนี้อุปกรณ์ต่างๆก็จะสามารถที่จะทำงานได้โดยที่เราไม่ต้องสั่งการออกต่อไปซึ่งมันจะมีข้อดีและข้อเสียอยู่ โดยข้อดีก็จะทำให้เรามีความสะดวกมากขึ้นนั้นเอง แต่ข้อเสียมันก็คือจะลดการทำงานของมนุษย์ลงซึ่งมีโอกาสทำให้คนทั่วโลกตกงายมากขึ้น

 

 

สนับสนุนโดย  เซ็กซี่ บาคาร่า คือ

รู้เท่าทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน

คำว่ารู้เท่าทันเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นแปลได้หลายความหมาย เพราะมันขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะรู้มากรู้เยอะในเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพราะในปัจจุบันนั้น เทคโนโลยีได้ก้าวไปไกลมากๆ ล้ำไปไกลมากๆ  ซึ่งบางอย่างเองเราก็คิดไม่ถึงว่าเทคโนโลยีมันไปไกลได้ขนาดนี้เชียวหรือ  เช่นการส่งยานอวกาศขึ้นไปนอกโลก ซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆ ซึ่งมันไม่มีใครคาดคิดว่า มนุษย์เรานั้นจะสามารถสร้างเทคโนโลยีที่ล้ำได้มากขนาดนี้

ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันก็ไม่ได้มีแค่นี้ มันมีการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่นด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะคุณจะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกสบาย โดยสามารถเห็นหน้ากันได้โดยการโทรหากัน เช่นโทรไลน์ หรือโทรแบบเฟสบุ๊ค ซึ่งในปัจจุบัน แอพพิเคชั่นต่างๆที่เกี่ยวกับการสื่อสาร

ก็สามารถติดต่อสื่อสารกันแบบเห็นหน้ากันหมดทุกแอพแล้วซึ่งมันสะดวกมาก แต่ถึงอย่างไร เราก็ต้องรู้ทันเทคโนโลยี เพราะในความสะดวกสบาย หรือในความทันสมัยนี้ก็มีภัยซ่อนอยู่ เราจะเห็นภัยของเทคโนโลยีได้บ่อยๆตามข่าวว่ามีคนถูกหลอกโดยฉันเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ฉะนั้นเราต้องรู้ทันและระวังป้องกันตัว ไม่ให้เราตกเป็นเยื่อขอเทคโนโลยี

เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวไกลมากและมีลูกเล่นให้เราหลงเชื่อได้ง่าย ซึ่งมันอาจจะทำให้เราหลงเชื่อในบางอย่างที่มิฉาชีพเอามาหลอกได้  ฉะนั้นการรู้เท่ากันนั้นก็เป็นเรื่องที่จำเป็น  แต่ถึงอย่างไร เทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคปัจจุบัน สำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจให้ท่องแท้ เพราะมันอาจจะเป็นประโยชน์ให้แก่เรา ไม่ว่าจะทั้งด้านการเรียน ด้านการทำงาน หรือด้านต่างๆ เพราะในปัจจุบันไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอๆ  ฉะนั้นเราจึงต้องจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้หรือต้องรู้ให้เท่ากันเทคโนโลยี และถ้าหากใครที่สามารถประดิษฐ์เทคโนโลยีขึ้นมาเองได้นั้นก็จะถือว่าเก่งมาก

และยังเป็นอีกทางที่ช่วยให้มีรายได้อีกด้วย ซึ่งถ้าหากเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นเทคโนโลยีที่เจ๋งแบบไม่มีใครเคยทำมาก่อนก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของเทคโนโลยีได้ให้มากขึ้นไป ฉะนั้นการเรียนรู้หรือการรู้ทันเทคโนโลยีจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากมากต่อมนุษย์ในยุคปัจจุบัน เพราะในยุคปัจจุบันนี้ทุกอย่างกลายเป็นเทคโนโลยีไปหมดแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการไฟฟ้า หรือจะเป็นเทคโนโลยีด้านคมนาคม หรืออื่นๆ ซึ่งเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในด้านต่างๆหมดทุกด้าน ฉะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้หรือทำความรู้จักกับเทคโนโลยีให้รู้เท่าทัน ในทุกๆด้าน เพราะมันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก

 

 

สนับสนุนโดย  เปิดบัญชีคาสิโนขั้นต่ำ100

หากโลกนี้ไม่มีเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไร

หากลองตั้งคำถามกันดูเล่นๆว่าถ้าอยู่ๆเป็นโลกนี้ก็ไม่มีเทคโนโลยีให้ใช้เหมือนเดิมจะเป็นย่างไร ก็ต้องตอบเลยว่า “อยู่ไม่ได้” ก็เพราะว่าเทคโนโลยีนั้นมันช่วยทำให้เราสบายและก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของมนุษย์ไปเสียแล้ว สิ่งเด็กทีเกิดมาในยุคนี้ก็ตั้งแต่เล็กก็เจอเครื่องใช้ไฟฟ้า

และเจอสิ่งของที่มีเทคโนโลยีรอบๆตัว มันเลยทำให้พวกเขาอยู่กันได้อยากขึ้น แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถอยู่ไม่ได้เลยเพราะว่าสิ่งมีชีวิตทุกประเภทก็จะค่อยๆปรับตัวไปตามระยะเวลาให้ตนเองเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ แต่ถ้าหากอยู่ๆเทคโนโลยีหายไปเลยก็ให้ลองมองไปถึงสมัยก่อน เช่นเรื่องของโทรศัพท์ ถึงโทรศัพท์สมัยก่อนนั้นมีราคาที่สูงมาก

และความสามารถไม่หลากหลายเท่าปัจจุบัน ทำได้เต็มที่ก็ได้แค่ไว้สำหรับสื่อสารพูดคุยกับผู้อื่นเท่านั้น แถมราคาในการโทรแต่ละครั้งก็แพงมาก สาเหตุที่มีราคาแพงขนาดนี้ก็เพราะว่าเทคโนโลยีสมัยก่อนยังไม่ดีเท่าปัจจุบันและยังคงพัฒนาออกมาได้จำน้อยน้อยชิ้นมันจึงทำให้มีราคาที่สูงมาก

แต่เมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีได้ทำให้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์หลายๆอยู่ได้ง่ายขึ้นและผู้คนต้องการมากขึ้นมันก็เลยทำให้มีการพัฒนาที่มากขึ้น และมีการแข่งขันเรื่องยอดขายจึงทำให้ราคาถูกลง ซึ่งสมัยอดีตนั้นคนนิยมที่จะส่งจดหมายไว้สำหรับคุยกัน แต่การที่จะส่งจดหมายนั้นก็ใช้เวลาค่อยข้างนานในการส่งไปถึงที่อยู่ปลายทาง

เพราะว่าการเดินทางนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก ถนนหาทางหรือว่าคนบรรทุกสินค้าก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย จึงทำให้การติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ไกลๆในเวลาอันรวดเร็วนั้นเป็นไปไม่ได้เลย ซึ่งจะแตกต่างกับยุคปัจจุบันมากที่สามารถโทรไปหาได้เลยเพราะทุกคนจะต้องมีโทรศัพท์ติดตัวกันอยู่ทุกคนแล้ว

ส่วนเรื่องต่อไปก็เรื่องของการทำงาน ศึกในสมัยอดีตที่เทคโนโลยีนั้นยังไม่แพร่หลาย จะมีการทำงานที่แตกต่างจากยุคปัจจุบันมาก ซึ่งการทำงานในอดีตทุกคนจำเป็นต้องเข้าบริษัทเพื่อทำงานและเวลาส่งงานก็จำเป็นต้องไปส่งงานด้วยตนเอง แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการทำงานก็เปลี่ยนไป ใบบางองค์กรสามารถที่จะทำงานอยู่ที่บ้านได้ทุกวัน

เพราะการติดต่อสื่อสารสามารถติดต่อกันได้ตลอด 24ชั่วโมง และสามารถที่จะโทรคุยแบบเห็นหน้าตากันได้ด้วยผ่านกล้อง video ส่วนเรื่องของการส่งงานก็สามารถส่งงานให้กับคนอื่นได้ผ่านช่องทางของอีเมล์ ซึ่งมันทำให้งานนั้นไม่หายและส่งได้อย่างรวดเร็ว มันจึงทำให้คนที่ทำงานในสมัยนี้ทำงานได้อย่างมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพมากกว่ายุคก่อนซึ่งเราจะเห็นว่าหากเทคโนโลยีนั้นถดถอยลงหรือหายไปมันจะทำให้การใช้ชีวิตของมนุษย์นั้นยากขึ้นมากกว่าเดิม

 

 

สนับสนุนโดย  เซ็กซี่ บาคาร่าออนไลน์

การใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกิจ

การที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำธุรกิจนั้นก็คือการใช้ข้อมูลนั้นเอง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยม และยอมรับว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จในการทำธุรกิจ โดยข้อมูลในยุคปัจจุบันนั้นถูกเรียกว่าขุมทรัพย์ที่จะมาค่ามากกว่าน้ำมันหากมีการจัดเก็บที่ถูกวิธีและวิธีการนำมาใช้ให้ถูกวิธี ได้มีหลายสำนักพิมพ์ธุรกิจให้คำนิยามว่า หากไม่มีข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการค้าขายก็เหมือนกับคนตาบอดที่เข้ามาทำธุรกิจ

เพราะว่าเหมือนคนที่มองอะไรไม่เห็นและทำธุรกิจแบบคาดเดาเองล้วนๆซึ่งโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจนั้นสำเร็จและมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นไปได้ยากกว่าที่ธุรกิจนั้นล้มเหลวหรือจะเรียกได้ว่าเป็นการใช้ดวงล้วนๆนั้นเอง ซึ่งวันนี้เราจะนำเสนอวิธีการพ้นฐานในการนำเอาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมหาศาลที่สุดและมองเห็นอนาคตข้างหน้าขององค์กรว่าควรจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใด

ซึ่งตอนนี้ไม่ว่าอะไรก็จะเป็นการสื่อสารในระบบออนไลน์ทั้งสิ้นทำให้บริษัทต่างๆสามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลของลุกค้าได้โดยที่ลูกค้าไม่รู้ตัว ซึ่งเราจะยกตัวอย่างที่พบเจอได้แบบใกล้ตัวเรามากที่สุดนั้นก็คือการสั่งซื้อของออนไลน์นั้นเอง โดย website ชั้นนำของโลกจะเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เราเข้าชม website นั้นเอง ข้อมูลที่จัดเก็บนั้นจะเป็นข้อมูลของพฤติกรรมของเราที่เป็นกิจกรรมในการเข้า websiteนั้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่รับดูสินค้าตัวไหนหรือจะเป็นระยะเวลาในการดูสินค้านั้นๆ โดยข้อมูลที่ได้นั้นจะถูกจัดเก็บเข้ามายังฐานข้อมูลเรื่อยๆจนเป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นั้นเอง

โดยข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเหล่านั้นมันแสดงถึงความสนใจของลูกค้าว่าสนใจสินค้าอะไรอยู่และมีความต้องการซื้อสินค้าประเภทไหน จากนั้นนักวิเคราะห์จะทำการดงเอาข้อมูลเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราสนใจอยู่คืออะไร หรือสิ่งที่เราต้องการในอนาคตคืออะไร และจะถูกนำมาเสนอในรูปแบบของสินค้าที่เราอาจจะสนใจและนำเสนอให้เราใหม่อีกครั้งเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะยอดขายมากขึ้น

เราจะสังเกตได้ว่าหากเราค้นหาอะไรใน google เมื่อเราเข้าไป website อื่นไม่ว่าจะเป็น facebook หรือ ig เมื่อเราเลื่อนดูข้อมูลต่างๆก็จะพบสินค้าที่ถูกโฆษณาตามที่เราได้ทำการค้นหา วิธีนี้คือการนำเสนอข้อมูลในเชิงรุกนั้นเอง

หรือจะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ในองค์กรที่เกี่ยวกับการใช้บริการเช่น องค์กรสื่อสาร โดยข้อมูลที่มีการจัดเก็บก็อาจจะอยู่ในรูปของการประเมินผลพอใจที่ลุกค้ามีกับองค์กรนั้นๆ จากนั้นก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นทำการวิเคราะห์ดูว่าลูกค้าคนนั้นมีแนวโน้มที่จะใช้งานในอนาคตหรือไม่และนำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนแนวทางขององค์กรเพื่อให้ได้ผลตอบรับของลูกค้ามากที่สุด