การใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันภายในองค์กร

การปฏิบัติตามแผนงานเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง การวางโครงสร้างที่เหมาะสมกับการทำงานถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ชื่อแต่ละบริษัทจำเป็นจะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานให้ดี ในส่วนนี้เองหากมีการจัดแผนงานที่เหมาะสมในการทำงาน แต่ไม่มีการกระจายแผนงานนี้ไปสู่ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานหรือแม้แต่จะเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน แผนงานนี้ก็ไม่สามารถดำเนินไปได้ในทิศทางที่เหมาะสม

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพึ่งพาในระบบของคอมพิวเตอร์ ในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรับส่งข้อมูล ไฟล์ภาพเสียงหรือไฟล์งานที่จำเป็นจะต้องส่งกันอยู่ตลอดเวลา

เพื่อรายงานผลหรือแม้แต่จะแจ้งผลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่างๆสามารถดำเนินไปในทิศทางไหนบ้างและเกิดปัญหาอย่างไร จำเป็นจะต้องมีการส่งข้อมูลเหล่านี้ให้รวดเร็วมากที่สุดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและการพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ณ ปัจจุบันในคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์มากมายที่มารองรับในการพัฒนา การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและสร้างโอกาสในการพัฒนาบริษัทตัวเอง 

ในส่วนนี้เองมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายที่มา รองรับการใช้งานของบุคลากรต่างๆภายในองค์กร แล้วหัวหน้างานก็สามารถตรวจสอบงานได้อยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่ทำงาน สามารถพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่หรือแม้แต่เจอปัญหาอะไร ที่จะช่วยให้การวิเคราะห์และการแก้ไขเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม บริษัทไหนมีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานได้รวดเร็ว

ก็จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์กรของตัวเอง ลดผลกระทบทางด้านต่างๆที่จะเกิดสภาวะหรือสิ่งที่นำไปสู่ความเสี่ยง การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

จำเป็นมากที่จะต้องมีการพึ่งพาทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุดกับองค์กร ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำงาน หรือในส่วนของทางเทคนิคก็ตามที่อาจส่งผลต่องานที่กำลังทำอยู่

มีความพยายามอย่างยิ่งภายในองค์กรหลายองค์กรที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆ จึงทำให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้บริหารได้ในเวลาที่รวดเร็ว เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นและการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จะส่งผลให้ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆมีการพัฒนาอยู่เสมอ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้เร็วมากยิ่งขึ้น

การแก้ไขปัญหาต่างๆได้รวดเร็วจะทำให้ปัญหาในระยะยาวถูกแก้ไขตั้งแต่ต้นทาง ส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นในการทำงาน และบุคลากรต่างๆก็สามารถทำงานไปได้โดยที่ลดปัญหาต่างๆลง ก่อนถึงต้องมีการพัฒนาและเรียนรู้ศักยภาพของคอมพิวเตอร์และบุคลากรภายในองค์กร จะสามารถทำให้องค์กรสามารถเดินไปได้ในทิศทางที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ และสร้างโครงสร้างที่เหมาะสมกับการทำงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์และบุคลากร 

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนัน pantip

การทำงานที่บ้าน Work from home

ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจำนวนมาก ผู้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้เพราะว่ามีการปิดเส้นทางการจราจรต่างๆ รวมถึงสถานที่ที่ต้องถูกกักตัวของผู้คนนั้นก็คือสถานที่บ้าน จึงมีแคมเปญเกิดขึ้นมานั่นก็คือการให้บริษัทต่างๆมีการปรับโครงสร้างในการทำงาน ให้สามารถทำงานอยู่ที่บ้านได้หรือเรียกกันว่า Work from home

โดยที่การทำงานอยู่ที่บ้านจะต้องอาศัยคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อสื่อสารกัน ถ้าเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ที่มีการความจำเป็นจะต้องมีการประชุมกันอยู่เสมอจำเป็นอย่างยิ่ง จึงต้องมีการโหลดในส่วนของซอฟต์แวร์หรือมีการซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้การติดต่อสื่อสารในการประชุมสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

แต่อะไรก็ตามบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ ในปัจจุบันมี ซอฟต์แวร์มากมายที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานกับทุกคน เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและระบบประชุมออนไลน์ Video Conference ก็มีมานานแล้ว เพียงแต่ในประเทศไทยไม่ค่อยนิยมมากนักในการนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการ Skype ผ่านคอมพิวเตอร์โดยจะต้องมีการติดตั้งกล้อง หรือโปรแกรมดิสคอร์ดที่ใช้เพียงแค่เสียงเท่านั้นในการติดต่อสื่อสารกัน และยังมีอีกมากมายที่ใช้สำหรับการประชุม นี่คือในส่วนของการที่บริษัทต่างๆมีความจำเป็นจะต้องพัฒนา

เพราะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานในครั้งนี้ จะทำให้ผู้คนส่วนใหญ่มีความจำเป็นจะต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้าน รวมถึงเรียนรู้ในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อให้การใช้งานสามารถใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้น หากใครที่ในปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองในปัจจุบัน ก็มีในส่วนของการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์

ซึ่งสอนแบบฟรี สามารถเข้าไปหาได้โดยมีเพียงแค่อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยเฉพาะใน YouTube ก็มีผู้ที่มาสอนเกี่ยวกับทางด้านการใช้งานแอปพลิเคชันรวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อรองรับต่อการใช้งานที่บ้าน หรือทำงานในส่วนของการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาองค์กรตัวเอง ในปัจจุบันมีการคาดการณ์ว่ากินเวลาอีกนานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ผู้คนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำงานในสถานที่ของตัวเอง การใช้ซอฟต์แวร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อาจจะทำให้รูปแบบในการทำงานต่อไปเปลี่ยนไปเลยก็ได้ เพราะประเทศไทยไม่สามารถใช้ในระบบของ work from home มาใช้ให้เหมือนกับต่างประเทศได้ แต่ในครั้งนี้เป็นการบังคับที่องค์กรต่างๆมีความจำเป็นจะต้องปรับโครงสร้างต่างๆ ให้ผู้คนสามารถทำงานในสถานที่ไหนก็ได้ โดยทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆ

รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน การแลกเปลี่ยนไฟล์งานกันผ่านช่องทางออนไลน์ จึงเป็นเรื่องที่ประเทศไทยค่อนข้างใหม่สำหรับตอนนี้ อย่างไรก็ตามในสถานการณ์อย่างนี้บริษัทต่างๆก็มีความจำเป็นจะต้องพัฒนาให้ไวที่สุดในการสร้างระบบการทำงาน 

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  เว็บพนัน ถูกกฎหมาย

การถ่ายโอนข้อมูลในการใช้ข้อมูลทำงาน 

การทำงานรูปแบบในปัจจุบันมีรูปแบบมากมายเพราะมีการเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมมากมายในปัจจุบัน จึงทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและบริการมากมายเพื่อรองรับต่อการใช้งานของผู้คน ผู้คนส่วนใหญ่มีความสนใจว่าการพัฒนาศักยภาพมีวิธีใดบ้าง แต่ในยุคปัจจุบันผู้คนพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานค่อนข้างสูง

สามารถทำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานธุรกิจนั้นๆก็ตาม คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานระบบอัตโนมัติมีความรวดเร็ว แล้วความแม่นยำในการทำงานอย่างมาก จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือสำหรับการประมวลผลต่างๆ เพราะมีการโปรแกรมขึ้นมาจึงทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถทำงานอย่างตรงไปตรงมาได้ สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ

เพื่อมาประมวลผลและสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสารกันได้ เรานี่เองคือลักษณะในการทำงานของคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามในที่ทำงานบริษัทต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆ มีความต้องการในการใช้คอมพิวเตอร์มากกว่านั้น ผู้คนจะใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือส่งข้อมูลภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ในปัจจุบันมีข้อมูลจำนวนมหาศาลยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ มีจำนวนพนักงานมากหรือบุคลากรภายในองค์กรมาก มีการทำงานซ้ำซ้อน นี่เองจะมีความจำเป็นว่าทำไมการรับส่งข้อมูลจะมีความสำคัญอย่างยิ่งว่าบริษัทต่างๆที่มีขนาดใหญ่ หากมีการรับส่งหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ดีมากพอจะทำให้บริษัทนั้นสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจต่างๆ อายุปัจจุบันต้องถือว่าความรวดเร็วในการส่งข้อมูลและความแม่นยำถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

สมมุติในบริษัทมีปัญหาเครื่องจักรมีการทำงานผิดพลาดผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ออกมาไม่เหมาะสมหรือไม่ได้คุณภาพ จะทำให้สินค้าชนิดนั้นไม่สามารถมาจำหน่ายได้ ถ้ามีการส่งต่อข้อมูลต่างๆที่ช้าจะทำให้บริษัทสูญเสียทรัพยากรต่างๆรวมถึงทำให้บริษัทเกิดความเสียหายได้ นี่เองจึงมีความจำเป็นว่าทำไมบริษัทต่างๆจึงจำเป็นต้องมีการวางโครงสร้างในการพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมต่อการทำงาน

และเอกสารมากมายในปัจจุบันก็มีแบบฟอร์มเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับต่อการใช้งาน หากเป็นธุรกิจหรือองค์กรขนาดเล็กก็สามารถใช้ในส่วนของ Google Drive ในการรับฝากข้อมูลต่างๆเอกสารต่างๆได้ ซึ่งมีราคาช่วงล่างถูกและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงมีอินเตอร์เน็ตก็สามารถโยนไฟเข้าไปในแพลตฟอร์มนั้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้ได้ และสามารถดึงมาใช้เมื่อจำเป็นและอีกทั้งยังสามารถส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ไปยังคนอื่นได้อีก มีความปลอดภัยควรข้างมากเพราะจะมีการวางระบบที่แน่นหนา

นี่จึงเป็นการรับส่งข้อมูลในระบบต่างๆภายในองค์กรของตัวเอง สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมและความต้องการของธุรกิจนั้นว่ามีเป้าหมายในการใช้ข้อมูลอย่างไร หาข้อมูลที่มีความสำคัญไม่มากก็สามารถใช้ในส่วนของตัวคราวที่มีราคาที่ถูกได้ แต่ถ้าหากข้อมูลนั้นมีความสำคัญมาก ก็จำเป็นจะต้องมีการวางระบบให้แนะนำหรือเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรตัวเองที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนี่เองคือความแตกต่างของการรับส่งข้อมูลในยุคปัจจุบันขององค์กรต่างๆ 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  เว็บพนัน ฝากถอนไว

อาณาจักรของคอมพิวเตอร์

อาณาจักรของคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาดูกันเลย

1.จอภาพหรือMonitor 

สำหรับการทำงานของจอภาพที่เป็นรุ่น LCD จะมีการทำงานที่แตกต่าง กับจอที่เป็นรูปแบบ CRT ซึ่งไม่เหมือนกันสถิติเดียวเลย เพราะว่าการแสดงภาพนั้นจะเป็นรูปแบบในการซับซ้อนที่มากกว่ากันโดยการทำงานส่วนใหญ่มักจะเป็นการทำงานที่อาศัยความร้อนพี่มีอยู่ระหว่างขดลวดโดยมันจะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนหรือเป็นการบังคับนั่นเองเนื่องจากมันจะบังคับให้ผลึกเหลวนั้นได้แสดงผลลัพธ์ให้ออกมาเป็นรูปแบบของสีต่างๆ ให้ออกมาในรูปแบบที่เราต้องการ โดยการทำด้วยแบบสีนั้นจะเป็นการทำในรูปแบบของบริษัทต่างๆที่มีการกำหนด

ดังนั้นความแตกต่างก็คือลักษณะเช่นนี้จึงเป็นการทำให้หน้าจอที่เป็นรูปแบบของ LCD จะมีขนาดที่บางและเล็กกว่าในรูปแบบของ crt นั่นเอง และในรูปแบบนี้ยังสามารถกินไฟได้น้อยกว่าอีกด้วย ทำให้ผู้ใช้นั้นสามารถนำไปใช้งานโดยการเคลื่อนย้ายได้สะดวกและยังสามารถนำไปใช้กับโน๊ตบุ๊คได้อีกด้วย การปรับเป็นระบบนี้ทำให้สามารถเคลื่อนที่หรือนำไปใช้งานตามสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวก

2.เคส (case)

เคสนี้จะเปลี่ยนเป็นหรือมีลักษณะเป็นที่คล้ายกับโคลงที่เอาไว้ประกอบกับอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ โดยมีการจัดเก็บไว้ภายใน โดยขนาดของเคสนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไป จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีการพัฒนามากมายแล้วก็มีแบบหลากหลายออกมาให้เลือกใช้งาน ดังนั้นผู้ใช้งานจึงสามารถเลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมหรือความต้องการของคุณได้เลยเพราะเคสนั้นอยู่ที่ค่านิยมของตัวคุณเองนั่นเอง

3.พาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply)

จะเห็นได้ว่าพาวเวอร์ซัพพลายนี้มันสามารถที่จะแจกจ่ายหรือกระจายที่เป็นไฟฟ้าส่งต่อไปยังระบบต่างๆหรือชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในถ้าหากว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณนั้นมีการต่อพ่วงที่มากมาย ยกตัวอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมไดรฟ์ ดีวีดีไดรฟ์ เป็นต้นดังนั้นคุณก็ควรที่จะเลือก Power Supply ในรูปแบบที่เป็น ประเภทวัตต์ที่มีจำนวนสูงๆเพื่อเป็นการจ่ายให้การกระจายไฟในการใช้งานได้เพียงพอ

4.คีย์บอร์ด  (Keyboard)

สำหรับคีย์บอร์ดนั้นถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เป็นการรับข้อมูลต่างๆได้มากอยู่พอสมควร โดยลักษณะของมันนั้นจะเป็นลักษณะที่มีคล้ายๆกับเครื่องที่เป็นแป้นพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์ดีดที่มีอยู่ในสมัยก่อน มีจำนวนแป้น 84 – 105 แป้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวเลขบนแป้นพิมพ์ (Numeric keypad) หรืออาจจะเป็นปุ่มฟังก์ชั่นอื่นก็ได้เช่นกัน

สำหรับการเลือกใช้คีย์บอร์ดนั้นท่านสามารถเลือกใช้ในรูปแบบที่ต้องการได้การทำงานของมันไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามส่วนใหญ่มีความต้องการที่ต้องใช้คีย์บอร์ดด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นคีย์บอร์ดที่มีการผลิตออกมาได้หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์กับผู้ใช้ให้เข้าถึงได้อย่างไรเป็นอย่างดี

คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดทำอย่างไรดี

สำหรับคอมพิวเตอร์แล้วถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์เราและยังใช้ในชีวิตประจำวันเสียงส่วนมากอีกด้วยพูดได้เลยว่าคอมพิวเตอร์นั้นเป็นอุปกรณ์สำคัญมากๆเพราะจะเห็นได้ว่าเกือบทุกบ้านเรือนหรือแม้แต่สำนักงานจะต้องมีคอมพิวเตอร์ด้วยกันทั้งนั้น

ซึ่งปัญหาต่างๆมักจะเกิดกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้บ่อยครั้งนั่นก็คือคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดโดยปัญหาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นปัญหาที่มักจะก่อให้เกิดการรบกวนแก่ผู้ใช้งานแต่นั่นก็ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่มักเกิดบ่อยด้วยเช่นกัน

จะเห็นได้ว่าพอเกิดปัญหาเหล่านี้หลายๆคนก็มักจะแก้ปัญหาด้วยการนำคอมพิวเตอร์นั้นไปให้ช่างเพื่อเป็นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่นั่นก็เพียงแค่บางคนเพียงเท่านั้นเพราะสำหรับบางคนก็ถือได้ว่าเป็นการแก้ไขด้วยการเสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพราะอันที่จริงแล้วปัญหาที่เกิดจากคอมพิวเตอร์ที่มันเปิดไม่ติดนั้นหากมีการสังเกตอย่างถี่ถ้วนท่านจะพบกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ไม่ยากเท่าไหร่เพียงแค่สังเกตอาการเบื้องต้นต่างๆเหล่านี้

ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์

อันดับแรกท่านคนถามตัวเองว่าท่านนั้นทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของท่านล่าสุดเมื่อไหร่ดังนั้นหากคุณได้คำตอบแล้วก็ควรรีบที่จะทำความสะอาดได้แล้วนะด้วยการหาอะไรมาปัดฝุ่นไปทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณเพราะฝุ่นถือได้ว่าเป็นตัวการสำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นตัวทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณนั้นใช้งานไม่ได้อาจจะเกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติของบางตัวก็เป็นได้โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เป็นทองแดงนั่นเอง

ทดลองตรวจสอบสายไฟดูก่อน

หลายคนมักจะมีการลืมที่จะมีการเสียบปลั๊กหรืออาจจะเกิดจากปลั๊กหลวงต่างๆถ้าหากเสียบปลั๊กแล้วแต่ก็ยังไม่ติดลองตรวจสอบเมื่อสายไฟของท่านที่มีการเชื่อมต่อมีการหลวมหรือขาดหรือไม่ถ้าหากคุณเอาทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังไม่ติดปัญหาต่างๆอาจจะเกิดขึ้นจากสายไฟที่มันขัดด้านในก็เป็นได้เช่นกันดังนั้นวิธีการแก้ไขให้คุณลองนำสายไฟของคนอื่นหรือใส่ไฟสำรองมาเสียบแทนก่อนชุติกาญจน์เช็คดูว่ามันเป็นที่สายไฟหรือเปล่าถ้าหากเปลี่ยนสายไฟแล้วปรากฏว่าคำของท่านเปิดปิดแสดงว่าปัญหามันอยู่ที่สายไฟของคุณดังนั้นจึงเปลี่ยนสายไฟเส้นใหม่เท่านั้นเอง

จะเห็นได้ว่าการดูเบื้องต้นหรือสังเกตการณ์เบื้องต้นเป็นเรื่องที่ง่ายโดยที่เรานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเวลายกคอมเพื่อเดินทางไปยังร้านและยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยเพราะถ้าหากคุมยกไปที่ร้านเพื่อเป็นการตรวจเช็คแล้วก็อย่างน้อยควรจะต้อง เวลาให้กับช่างยังไม่แน่นอนดังนั้นจะไม่เสียหายอะไรถ้าหากคุณมีการศึกษาเบื้องต้นไปก่อนก็จะดีหากคอมคุณมีการติดขัดก็ลองสังเกตสิ่งต่างๆเหล่านี้ดูนะคะเผื่อจะไม่ต้องเสียเวลาและไม่ต้องเสียเงินไปเปล่าประโยชน์

วิธีการทำความสะอาดคอมด้วยตนเอง

อันที่จริงต้องขอพูดก่อนนะว่าในสมัยที่เรายังเรียนอยู่นั้น กาหาเงินค่าขนมในแต่ละวันก็มาจากการลงวินโด้และลงโปรแกรมต่างๆนั่นแหละการแก้อาการต่างๆให้ลูกค้าถือได้ว่าเป็นการเรียกเงินค่าขนมได้เป็นอย่างดีเลยแหละ ส่วนใหญ่ที่เจอก็น่าจะเป็นอาการค้างของคอม คอมเล่นได้ช้า แก้ไวรัส ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้แหละ

แต่ก็แปลกนะเวลาที่เราถามลูกค้าว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ก่อนหน้านี้มีการทำอะไรลงไปหรือป่าว อย่างเช่นดาวน์โหลดอะไรบ้างไหม ส่วนใหญ่ก็จะได้คำตอบว่าไม่ได้ทำอะไรมาเลย

จากนั้นเราจึงทำการสำรวจคอมพิวเตอร์ว่าอาการมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างซึ่งเราสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันได้แก่

1.อาจจะดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆมาจนเต็ม Drive C นั่นเอง สำหรับบางส่วนของมันก็เหลือพื้นที่น้อยเหลือเกิน ซึ่งหากเราไปมองที่ Drive D เหลือพื้นที่อยู่เต็มไปหมด ซึ่งอันนี้ก็น่าแปลกที่พวกเขานั้นไม่ยอมเก็บข้อมูลอื่นๆไว้ที่ Drive D กันบ้างเลยเพราะมันก็สามารถเก็บใว้ได้เช่นกัน

2.อาจจะเป็นการเข้าเว็บไซต์ต่างๆแล้วติดไวรัสมาด้วย สำหรับบางคนก็โหลดเสียไม่ดูเลยว่านำไวรัสเข้าเครื่องตัวเองมาด้วย โหลดแค่อย่างเดียวแต่มีแถมฟรีไวรัสอะไรประมาณนี้ ไวรัสเหล่านี้มักจะแอบแฝงมากับการเข้าไปดูหนัง ฟังเพลง เพราะมันจะมีโฆษณาที่แปลกๆแอบแฝงเข้ามาด้วยนั่นเอง โดยบางทีคุณเองก็อาจจะไม่ได้สังเกตว่าตนนั้นไปกดโดนอะไรมันเข้าด้วยซ้ำ

การติดไวรัสเข้าเครื่องสามารถติดได้ง่ายๆและสามารถติดหลายช่องทางด้วยกัน และอาจจะเป็นการเข้าไปใช้โปรแกรมแบบเถื่อนๆอีกด้วยนะ แต่เราก็เข้าใจเพราะบางสิ่งบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลย เพราะโปรแกรมบางตัวคนส่วนใหญ่ก็มักจะนำมาใช้กันอยู่แล้วและนี่ก็คือปัญหาเบื้องต้นที่มักจะต้องทำให้เรานั้นล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา

สำหรับไฟล์ Temp นี้มันเป็นการที่เรานั้นได้ใช้งานในรูปแบบต่างๆที่มาจากคอมพิวเตอร์ของเรานั้นแหละ โดยที่ไม่ว่าจะเล่นเน็ต ลงโปรแกรม ลบโปรแกรม หรือทำอะไรก็ตามเรื่องทั้งหมดนี้มันจะทำการมารวมไว้ที่นี่โดยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็ตามมันจะไหลมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ทั้งหมด โดยคนส่วนใหญ่ก็จะทำความเข้าใจว่าตรงนี้คือถังขยะ

ดังนั้นเรามาทำการจัดการกับ ไฟล์ Temp นี้กันด้วยวิธีดังต่อไปนี้

อันที่จริงมันก็สามารถทำได้หลายวิธีนะ แต่วิธีที่เราจะแนะนำนี้ถือได้ว่ามันเป็นวิธีที่ดีและก็สามารถทำได้อย่างง่ายอีกด้วย

-เข้าไปลบเองเลย

-ใช้โปรแกรม CCleaner ช่วย

-Disk cleanup ที่มีในเครื่อง

-Disk Defragment หรือการจัดเรียงข้อมูลนั่นแหละ

 

สนับสนุนโดย  entaplay

โปรแกรม สแกนไวรัส ใช้งานได้ฟรี ที่ต้องโหลดไว้ติดเครื่อง

การสแกนไวรัสเป็นสิ่งสำคัญมากในคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้เพราะว่ายิ่งเทคโนโลยีมีความเจริญไปมากแค่ไหนความปลอดภัยสำหรับการใช้ชีวิตพวกเราก็ยิ่งลดต่ำลงยกตัวอย่างสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราอย่าง “คอมพิวเตอร์”ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต หรือการดำรงชีพในตอนนี้คอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราในหลายๆอย่าง

ทั้งยังเป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลแบบดิจิตอลไว้ได้เยอะๆ ดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรจะทำ เป็น การป้องกันไม่ให้ข้อมูลหลักๆพวกนั้นถูกรบกวน หรือถูกทำลายจากศัตรูตัวร้าย หรือที่พวกเราเรียกกันว่า “ไวรัสคอมพิวเตอร์”เดี๋ยวนี้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์แอนตี้ไวรัสหลากหลายเจ้าออกมาให้พวกเราได้เลือกใช้งานกันทั้งยังแบบฟรี แล้วก็เสียตังค์ ซึ่งคุณสมบัติก็จะต่างๆนาๆอย่างชัดเจน แน่ๆว่า Version เสียตังค์อย่างไรก็จำเป็นต้องดียิ่งกว่าแบบฟรีอยู่แล้ว

แม้กระนั้นอยากจะอธิบายให้เข้าใจกันสักหน่อยหนึ่งว่าเพราะอะไรตัวซอฟต์แวร์ของบางรุ่นถึงมีราคาแพง เป็นเพราะผู้ผลิตได้มีการวางแบบเทคโนโลยีระดับสูงเฉพาะตัวมาเพื่อกำจัดรวมทั้งป้องกันข้อมูลของพวกเราให้ไม่เป็นอันตรายและก็ปลอดภัยจากบรรดาไวรัสคอมพิวเตอร์สายพันธุ์ต่างๆถือเป็นการเสียเงินให้ค่าเหนื่อยที่บรรดาผู้สร้างทุ่มเทแรงกาย แรงสมองสำหรับการคิดเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมา เพราะว่าหากไม่อย่างนั้นคอมพิวเตอร์ของพวกเราก็คงไม่ปลอดภัยกันจนกระทั่งเวลานี้

แต่จะว่าไปแล้วโปรแกรมคอมพิวเตอร์แอนตี้ไวรัส หรือ “โปรแกรมสแกนไวรัส” ที่พวกเราเรียกกันชินปากนั้น Version ที่มีให้ใช้ ฟรี ก็ไม่ได้แย่จนถึงจำเป็นต้องร้องหยีเสมอไป หากให้เปรียบเทียบกันทั้งคู่รุ่น ฟรี แล้วก็ เสียเงินเสียทองก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีคุณสมบัติบางสิ่งที่ถูกกั๊กไว้ไม่ให้ใช้อย่างมาก หากว่าพวกเราชื่นชอบ หรือโอเคในฟังก์ชั่นนั้นๆก็ควักเงินในกระเป๋าแบบเต็มอกเต็มใจซื้อมาไว้ใช้ได้เลย วันนี้พวกเรามีโปรแกรมสแกนไวรัสฟรีที่ไม่มีไว้ไม่ได้แล้ว มาฝากกัน ! เอาไว้ใช้รักษาข้อมูลแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่คุณรักไปพลางก่อน (ระหว่างที่คิดเงินซื้อ Version เสียเงิน)

360 Internet Security

เป็นโปรแกรมสแกนไวรัสสัญญาณจีนที่เปิดให้ผู้ใช้งานทั้งโลกได้ใช้งานกันแบบฟรีๆมีชื่อเดิมว่า Qihooโดยถือได้ว่าเป็นโปรแกรมหนึ่งที่บรรลุความสำเร็จด้านสมรรถนะการใช้แรงงานโดยมีนักปรับปรุงคนจีนแท้ๆรอดีไซน์ระบบป้องกันต่างๆให้พวกเราได้มั่นใจว่าคอมพิวเตอร์ของพวกเราจะไม่เป็นอันตราย ซึ่งความรู้ความเข้าใจที่เด่นเลย เป็น การปกป้องคุ้มครองการโจมตีทางออนไลน์ได้ทุกแบบ รวมทั้งการ Block ไวรัสชนิด Malicious Websites ได้อย่างนานาประการ

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนันออนไลน์2020

สรุปเทรนด์อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี  2563

ถ้าจะให้เราพูดถึงในเรื่องของที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์นั้น เราบอกเลยนะว่าสำหรับในแต่ละปีก็จะเป็นการเห็นได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดทอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว จนบางทีเราเองก็ยังตามกันแทบไม่ทันเลยด้วยซ้ำ เพราะจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีนั้นก็จะมีเทรนด์ที่เป็นแบบใหม่เกิดขึ้นมาและก็เมื่อเร็วๆนี่ก็เริ่มต้นปีใหม่กันมาแล้ว ถ้าอย่างงั้นวันนี้เราได้สรุปเทรนด์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจำปีนี้มาฝากกันก็แล้วกัน

1.CPU /AI ยุคใหม่ของแกนประมวลผลบน PC 

เราต้องบอกเลยว่าในแวดวงของคอมพิวเตอร์นั้นได้มีการหยิบการนำเอาเทคโนโลยี AI เพื่อเป็นการนำมาไว้ใน CPU กันแล้ว โดยผู้นำเทรนด์ที่เป็นแบบใหม่ล่าสุดนี้ได้แก่ Intel  ซึ่งจะเห็นได้ว่าแบรนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ที่เขานั้นได้มีการเปิดตัว CPU Intel Core i5-i7 Gen-10th  โดยมีมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เป็นการเพิ่มพลังในการประมวลผลที่ทำให้ได้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นอีก และแถมยังปลดล็อกสำหรับความสามารถอื่นๆ ที่ไม่เคยทำได้อย่างเช่น มีการเพิ่มความชัดคมให้กับภาพที่เป็นแบบเบลอ /โดยมีระบบตัดเสียงรบกวน เป็นต้น

2.อนาคตที่ไร้สาย

ที่บอกเลยว่าอนาคตข้างหน้าวัสดุอุปกรณ์ในรูปแบบต่างๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งสายไฟหรือสายสัญญานแล้ว ยกตัวอย่างเช่น หูฟัง smartwatch เป็นต้น เนื่องจากจะเห็นได้ว่ามีเทคโนโลยีไร้สายมารองรับอย่างเช่น wifi /Bluetooth /eSIM  รวมกับ Wireless Charge สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับคอมที่ได้รับความนิยมอย่างเช่น keyboard  เมาส์ หูฟัง และเรานั้นก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเห็นเทรนด์ที่เป็นแบบหน้าจอไร้สายอีกในอนาคตอันใกล้ๆเหล่านี้

3.อุปกรณ์ในการเล่นเกม

ซึ่งต้องบอกว่าในปีนี้คาดว่าเกมมิ่งเกียร์จะมีการถูกนำเอาเทคโนโลยี AI มาใส่กันทั้งที่เป็นแบบ หูฟัง บอร์ด จอยและก็เมาส์นั่นเอง

4.โปรเจคเตอร์แบบ Laser

ที่จะมีการเปลี่ยนมาใช้แหล่งกำเนิดเป็นแสงแบบเลเซอร์ที่เรียกได้ว่าดีกว่าและให้ความสว่างที่มากกว่า ดูสมจริงและมีอายุสำหรับการใช้งานที่มีความยาวนานกว่าและแถมยังประหยัดกว่าอีกด้วย

5.เครื่องพิมพ์ ที่เป็นการได้นำเอาเทคโนโลยี AI มาใช้

โดยที่เริ่มนำไปใช้กับเรื่องของซอฟต์แวร์ที่จะเป็นการถูกนำไปใช้กับเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องพิมพ์ในรูปแบบ 3D ที่ทำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการลดเวลาในการประมวลผลที่คาดว่าปีนี้เราน่าจะได้เห็นกันล้นหลามอย่างแน่นอน

คนที่เป็นวิศวกรข้อมูลจะต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้าง

คนที่เป็นวิศวกรข้อมูลนั้นพวกเขาน้องมีพื้นฐานอะไรบ้างนะที่จะสามารถเป็นกันได้ โดยบุคคลเหล่านี้ไม่ได้จะเป็นแบบงูๆปลาๆได้นะ พวกเขาจะต้องเก่งจริงๆและมีความรู้จริงๆ ถึงแม้ว่าหลักการทำงานในสมัยนี้จะไม่ตรงตามที่เรียนมาก็ตามแต่หากเรานั้นไม่มีความรู้ทางด้านที่เราเรียนมาเลยก็ไม่สามารถที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพื้นฐานของคนที่เป็นวิศวกรข้อมูลกันว่าพวกเขาจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอะไรกันบ้าง

1.จะต้องมีการเขียนโปรแกรมได้

การเขียนโปรแกรมนั้นไม่ใช่แค่เป็นเพียงอย่างเดียวนะ แต่พวกเขาจะต้องเขียนคล่อง และเก่งมาก ซึ่งผลงานจะต้องออกมาให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วอีกด้วย ซึ่งรวมไปถึงการเขียนโปรแกรมต่างๆเพื่อเป็นการปรับตั้งค่า จูนค่าพารามิเตอร์ โดยอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นทางไหลเพื่อเป็นการเข้าของทางข้อมูลต่างๆนอกจากนั้นยังที่จะต้องเขียโปรแกรมเพื่อนำไปใช้ปรับตั้งค่าของระบบสถาปัตยกรรมอีกด้วยและยังกระทำการเขียนโปรแกรมใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นการสร้าง API เพื่อเป็นการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้แบบสะดวกนั่นเอง

2.ต้องสามารถจัดการข้อมูลใหญ่ (Managing Big Data)ได้

โดยจะต้องจัดเกี่ยวกับข้อมูลใหญ่ที่ค่อนข้างมีความหลากหลาย (Variety) ดังเช่นการมีข้อมูลที่เป็นแบบไร้โครงสร้างหลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น ภาพ เสียง ข้อความ คลื่น สื่อสังคม เป็นต้น

โดยจะต้องมีขนาดที่ใหญ่ (Big Volume) และปริมาณมากอย่างมหาศาล ตัวอย่างเช่นข้อมูลที่เกี่ยวกับภาพถ่ายของดาวเทียม ที่มีความเร็วสูง (Velocity) วิ่งเข้ามาโดยจะต้องเป็นเวลาจริง (Real time) แบบต่อเนื่องไม่มีหยุดนั่นเอง

ดังนั้น ข้อมูลทางธุรกรรมรูปแบบทางการเงินที่เปิดให้บริการโดยตลอด 24 ชั่วโมงนั้น จะต้องกระทำการจัดการเรื่องการจัดเก็บข้อมูลในการอัพโหลดเพื่อเป็นการแจกจ่าย และเป็นการประมวลผลสำหรับข้อมูลใหญ่ โดยรวมไปถึงเรื่องของสถาปัตยกรรมข้อมูลใหญ่ เช่น HDFS; HBase; KV stores ฐานข้อมูลเอกสาร ฐานข้อมูลกราฟ

3.ต้องมีความรู้ความสามารถของระบบในการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับข้อมูลที่ใหญ่ (Software applications development for big data)

จะต้องเข้าใจระบบหรือกระบวนการในการพัฒนาของระบบซอฟท์แวร์แบบอาไจล์ (Agile development for Big data) สำหรับข้อมูลใหญ่ โดยจะต้องมีความเข้าใจเฟรมเวิร์คและเทคโนโลยีในการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาซอฟแวร์เพื่อเป็นอินเตอร์เฟซอัจฉริยะ (Intelligent Interface)นั่นเองคับ

ซึ่งเป็นทั้งสำหรับใช้ในคอมพิวเตอร์ที่เป็นของส่วนบุคคลและที่เป็นโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่ โดยบูรณาการของการทำงานกับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือระบบที่เป็นการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร โดยจะต้องมีการพัฒนา software ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ service oriented และสถาปัตยกรรมแลมบ์ดา (Lambda Architecture) เพื่อเป็นการจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นที่มีจำนวนมหาศาลซึ่งอาจจะเกิดจากระบบข้อมูลขนาดใหญ่ก็ได้เช่นกัน