ทำไมอาชีพวิศวกรข้อมูลถึงได้เงินเดือนที่สูงมาก

คุณทราบหรือไม่ว่าทำไมอาชีพวิศวกรข้อมูล ถึงได้ค่าแรงสูงมากและแถมยังมีการขาดแคลนวิศวกรจำนวนมากอีกด้วย โดยมากถึงขนาดที่ในประเทศไทยในตอนนี้มีเพียงแค่บางบริษัทที่จะรับทำงานเกี่ยวกับการวางโครงสร้างที่เป็นพื้นฐานของข้อมูล (Data Infrastructure) อาทิเช่น ข้อมูลใหญ่ (Big data) กระแสการไหลแบบต่อเนื่องของข้อมูล (Data streaming) เส้นทางสำหรับการไหลของข้อมูล (Data Pipeline) และทะเลสาบของที่เป็นข้อมูล (Data lake) ระบบคำนวณเหล่าบรรดาก้อนเมฆและการกระจาย (Cloud and distributed computing) ถึงกับประกาศในการงดรับพนักงานเป็นการชั่วคราว นั้นก็เป็นเพราะขาดแคลนทางด้านของวิศวกรข้อมูลมากสะจนมากไม่อาจที่จะรับงานใดๆเหล่านี้ได้อีกแล้ว ซึ่งเป็นการทำงานให้ไม่ทันและทุกหน่วยของทางด้านงานเอกชนนั้นก็ประสบกับปัญหาเช่นนี้เช่นเดียวกันทั้งหมด

ซึ่งนี่เราไม่ต้องพูดถึงภาคราชการนะโดยที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานกลุ่มคนพวกนี้มาก เพราะภาคราชการเองนั้นจะต้องวางเกี่ยวกับโครงสร้างสำหรับพื้นฐานของข้อมูลระดับชาติ (National Data Infrastructure) เพื่อเป็นการนำไปพัฒนาประเทศ

เพราะว่าไม่ว่าถึงอย่างไรภาคราชการก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะเขานั้นคือผู้ถือข้อมูลที่ใหญ่มากที่สุดของประเทศอย่างแน่นอน และในรูปแบบหรือภาคส่วนอื่นๆยังจะต้องมาอาศัยภาคราชการอีกด้วย แต่สำหรับอาชีพนี้ โดยตำแหน่งงานเหล่านี้ยังไม่มีในภาคราชการและถ้าหากมีก็คงจะหาคนมาทำได้ยากและก็คงไม่อาจจะรักษาไว้ได้นั่นเอง

วิศวกรข้อมูล พวกเขาทำงานอะไร

สำหรับคำตอบนั่นก็คือ การทำหน้าทื่ที่เป็นการสร้างและการดูแลโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูล ซึ่งเราจะทำการแยกย่อยออกเป็น 3 อย่างด้วยกันนั่นก็คือ 1.การได้มาและการไหลเข้าของข้อมูล  2.การจัดเก็บและการดูแลคุณภาพข้อมูล  3.การจัดเตรียมข้อมูลให้ผู้อื่นนำไปใช้นั่นเอง

มีการเปรียบเทียบแบบง่ายๆคือหากว่าในโลกกายภาพในรอบ 50 ปีนั้นประเทศไทยจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เพื่อเป็นการนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ สิ่งแรกก็คือ ถนนหนทาง สิ่งที่สองก็คือ อ่างเก็บน้ำและระบบของประปา และอย่างที่สามนั้นก็คือ เขื่อน โรงไฟฟ้า และสายส่ง อย่างที่สี่ได้แก่ การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ดังเช่น โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ คลื่น และอินเทอร์เน็ตนั่นเองคับ

เนื่องจากว่าในโลกดิจิทัลก็จำเป็นที่จะต้องมีโครงสร้างที่เป็นพื้นฐานโดยมีการเรียกว่าโครงสร้างของพื้นฐานของข้อมูล ซึ่งจะต้องมีการได้มาและการไหลเข้าของข้อมูลที่เป็นโลกในปัจจุบันโดยไม่ต้องง้อคนมากนักในการได้มา ซึ่งข้อมูลโดยเรามีอุปกรณ์ที่เป็นการทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลมากที่มากอีกด้วยเช่นสำหรับในหน่วยงานนั้นก็จะมีระบบในการวางแผนของทรัพยากรองค์การ (Enterprise resource planning: ERP) ที่เป็นตัวช่วยเชื่อมโยงเกี่ยวกับข้อมูลจากทุกแผนกงานมารวมกันเพื่อเป็นการให้นำไปใช้ได้ดีมากขึ้น