การทำงานในยุคระบบเทคโนโลยี

การทำงานในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าโครงสร้างการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นลักษณะการติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีลักษณะในการทำงานที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาตลอดเวลาให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนี้อย่างไรก็ตามผู้คนมีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการสร้างรูปแบบในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เพราะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยผู้คนมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารหรือแม้จะเป็นการใช้ในการพัฒนาทักษะในการทำงาน ที่อยู่ปัจจุบันผู้คนมีการพัฒนารูปแบบหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการทำงานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หรือแม้แต่จะเป็นการสร้างรูปแบบในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือไม่ถ้าจะเป็นในส่วนซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อสร้างรูปแบบในการทำงานหรือการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการติดต่อสื่อสารยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันการพัฒนายิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการติดต่อสื่อสาร

ในการทำงานในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของรูปแบบในการพัฒนาในการทำงาน ที่ผู้คนแสดงความสนใจในการปรับรูปแบบหรือมีการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันโครงสร้างในการทำงานมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนซอฟต์แวร์เองก็ตามก็มีการพัฒนาให้มีศักยภาพในการทำงานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ work from home หรือการทำงานที่บ้านในยุคปัจจุบันที่ได้รับความสนใจในการพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพราะผู้คนมีความต้องการในการพัฒนาการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้เพื่อพัฒนารูปแบบในการทำงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการประมวลผลหรือแม้แต่จะเป็นการแปลงข้อมูลต่างๆ

สำนักงานในยุคปัจจุบันก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ก็มีราคาที่ถูกลงซึ่งใหญ่สำนักงานต่างๆที่ทำงานจะใช้ในส่วนของ Personal computer ซึ่งสร้างลักษณะในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างดีที่สุด นี่จึงเป็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในทางในการทำงาน

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การพัฒนาการทำงานต่างด้าวนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีลักษณะในการทํางานที่มีประสิทธิภาพเพราะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆเหล่านี้ที่มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของผู้คนช่วยให้มีการพัฒนาการทำงานหรือแม้จะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้เองช่วยผู้คนพัฒนาลักษณะในการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างรูปแบบงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 

สนับสนุนโดย  หวยฮานอยซื้อยังไง

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำธุรกิจได้อย่างไร

ธุรกิจสมัยนี้จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำธุรกิจจึงจะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว โดยเทคโนโลยี IOT นี้จะส่งข้อมูลขึ้นไปยังที่เก็บข้อมูลตลอดเวลาแทบทุกวินาทีทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะดูข้อมูลของลูกค้าที่ตนเองต้องการได้ตลอด จึงทำให้มีโอกาสที่จะทำการตลาดให้สอดคล้องกับกลุ้มลูกค้าได้ ในยุคปัจจุบันยิ่งเรามีข้อมูลของลุกค้าเยอะและมีความรวดเร็ว

ในการทำตลาดก็ยิ่งจะทำให้สามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น โดยเราสามารถที่จะดูข้อมูลได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนซึ่งไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่จะดูได้เฉพาะวงที่จำกัด ซึ่งตอนนี้บริษัทที่ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ก็เริ่มมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น

ตัวอย่างการใช้งานของเครือข่ายที่เรียกว่า NB-IOT ซึ่งเป็นการออกแบบมาสำหรับ IOT โดยเฉพาะนั้นคือลดขั้นตอนและเพิ่มความสามารถที่จะตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ IOT เข้าโดยทีมงานหรือพนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นๆมีปัญหาหรือเสื่อมสภาพหรือไม่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูหน้างานตลอดเวลา

แต่จะสามารถที่จะตรวจสอบผ่านคอมพิวเตอร์ได้ว่าอุปกรณ์นั้นมีการทำงานที่ผิดปกติหรือไม่เพราะอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งระบบ IOT จะทำการส่งข้อมูลการทำงานของตัวเองตลอดทุกๆเวลาที่เราตั้งเอาไว้ซึ่งถ้าเราดูคอมพิวเตอร์ก็จะรู้ได้ทันทีว่าถ้าอุปกรณ์มีการทำงานผิดปกติหรือขัดข้องก็จะสามารถที่จะไปตรวจสอบได้ ทำให้ลดการทำงานและไม่จำเป็นต้องจ้างหนักงานเยอะเกินไปซึ่งมันจะช่วยทำให้ลดค่าใช้จ่ายขององค์กรอีกด้วยและทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือพวกโครงการบ้านต่างๆที่จะเอาเทคโนโลยีไปใช้คือจะติดโหลดไฟที่ทำงานเฉพาะเมื่อตอนมีรถหรือคนเดินผ่าน

ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้าของหมู่บ้านลง ตอนนี้ก็เริ่มมีหลายๆองค์กรนำเทคโนโลยี IOT ไปใช้แล้วเพราะในอนาคตมันจะช่วยทำให้การใช้ชีวิตของคนนั้นง่ายและสบายขึ้นอย่างแน่นอน ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของยุคใหม่ของวงการเทคโนโลยีเลยทีเดียว  เพราะว่าเมื่ออุปกรณ์ทุกย่างเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตแล้วก็จะทำการเรียนรู้ว่าผู้ใช้งานมีพฤติกรรมการใช้งานอย่างไร

เมื่อทำการเก็บข้อมูลจนมีข้อมูลมหาศาลก็จะทำการเอามาวิเคราะห์อีกครั้ง ซึ่งคราวนี้อุปกรณ์ต่างๆก็จะสามารถที่จะทำงานได้โดยที่เราไม่ต้องสั่งการออกต่อไปซึ่งมันจะมีข้อดีและข้อเสียอยู่ โดยข้อดีก็จะทำให้เรามีความสะดวกมากขึ้นนั้นเอง แต่ข้อเสียมันก็คือจะลดการทำงานของมนุษย์ลงซึ่งมีโอกาสทำให้คนทั่วโลกตกงายมากขึ้น

 

 

สนับสนุนโดย  เซ็กซี่ บาคาร่า คือ

การใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกิจ

การที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำธุรกิจนั้นก็คือการใช้ข้อมูลนั้นเอง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยม และยอมรับว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จในการทำธุรกิจ โดยข้อมูลในยุคปัจจุบันนั้นถูกเรียกว่าขุมทรัพย์ที่จะมาค่ามากกว่าน้ำมันหากมีการจัดเก็บที่ถูกวิธีและวิธีการนำมาใช้ให้ถูกวิธี ได้มีหลายสำนักพิมพ์ธุรกิจให้คำนิยามว่า หากไม่มีข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการค้าขายก็เหมือนกับคนตาบอดที่เข้ามาทำธุรกิจ

เพราะว่าเหมือนคนที่มองอะไรไม่เห็นและทำธุรกิจแบบคาดเดาเองล้วนๆซึ่งโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจนั้นสำเร็จและมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นไปได้ยากกว่าที่ธุรกิจนั้นล้มเหลวหรือจะเรียกได้ว่าเป็นการใช้ดวงล้วนๆนั้นเอง ซึ่งวันนี้เราจะนำเสนอวิธีการพ้นฐานในการนำเอาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมหาศาลที่สุดและมองเห็นอนาคตข้างหน้าขององค์กรว่าควรจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใด

ซึ่งตอนนี้ไม่ว่าอะไรก็จะเป็นการสื่อสารในระบบออนไลน์ทั้งสิ้นทำให้บริษัทต่างๆสามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลของลุกค้าได้โดยที่ลูกค้าไม่รู้ตัว ซึ่งเราจะยกตัวอย่างที่พบเจอได้แบบใกล้ตัวเรามากที่สุดนั้นก็คือการสั่งซื้อของออนไลน์นั้นเอง โดย website ชั้นนำของโลกจะเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เราเข้าชม website นั้นเอง ข้อมูลที่จัดเก็บนั้นจะเป็นข้อมูลของพฤติกรรมของเราที่เป็นกิจกรรมในการเข้า websiteนั้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่รับดูสินค้าตัวไหนหรือจะเป็นระยะเวลาในการดูสินค้านั้นๆ โดยข้อมูลที่ได้นั้นจะถูกจัดเก็บเข้ามายังฐานข้อมูลเรื่อยๆจนเป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นั้นเอง

โดยข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเหล่านั้นมันแสดงถึงความสนใจของลูกค้าว่าสนใจสินค้าอะไรอยู่และมีความต้องการซื้อสินค้าประเภทไหน จากนั้นนักวิเคราะห์จะทำการดงเอาข้อมูลเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราสนใจอยู่คืออะไร หรือสิ่งที่เราต้องการในอนาคตคืออะไร และจะถูกนำมาเสนอในรูปแบบของสินค้าที่เราอาจจะสนใจและนำเสนอให้เราใหม่อีกครั้งเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะยอดขายมากขึ้น

เราจะสังเกตได้ว่าหากเราค้นหาอะไรใน google เมื่อเราเข้าไป website อื่นไม่ว่าจะเป็น facebook หรือ ig เมื่อเราเลื่อนดูข้อมูลต่างๆก็จะพบสินค้าที่ถูกโฆษณาตามที่เราได้ทำการค้นหา วิธีนี้คือการนำเสนอข้อมูลในเชิงรุกนั้นเอง

หรือจะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ในองค์กรที่เกี่ยวกับการใช้บริการเช่น องค์กรสื่อสาร โดยข้อมูลที่มีการจัดเก็บก็อาจจะอยู่ในรูปของการประเมินผลพอใจที่ลุกค้ามีกับองค์กรนั้นๆ จากนั้นก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นทำการวิเคราะห์ดูว่าลูกค้าคนนั้นมีแนวโน้มที่จะใช้งานในอนาคตหรือไม่และนำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนแนวทางขององค์กรเพื่อให้ได้ผลตอบรับของลูกค้ามากที่สุด

อุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กร

สำหรับยุคนี้นั้นถือได้ว่าธุรกิจต่างๆมีมากมายหลากหลายประเภทด้วยกัน แถมยังเจริญเติบโตขึ้นอย่างกว้างขวางอีกด้วย ดังนั้นจึงเกิดการแข่งขันที่จะพัฒนาระบบให้มีศักยภาพและสามารถนำไปใช้งานได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันกันมากขึ้นอีกด้วย

ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นตัวกลางที่บ่งบอกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์เองก็ตาม มันมีความจำเป็นในยุคคเหล่านี้จริงๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วนำเข้ามาเพื่อเป็นการพัฒนาระบบของการทำงานให้ง่ายขึ้นและดีมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีศักยภาพที่ดี

ซึ่งหลายคนมักจะทราบกันดีว่าในปัจจุบันนี้ประเทศจีนที่เราได้ทำการค้าด้วยนั้น ถือได้ว่าพวกเขาแทบจะเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราเลย เพราะทางด้านอุสาหกรรมของจีนก้าวหน้าและล้ำสมัยไปไกลกว่าบ้านเรามาก ยิ่งเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมยิ่งสู้ไม่ได้เลยแหละ เพราะพวกเค้านำเราไปไกลมากจริงๆ

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบหรือแม้แต่การคิดค้นระบบ AI ก็ตาม นอกจากนั้นแล้วยังมีปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานและยังปรับระบบหรือวางระบบให้เข้ากับการใช้งานในการทำงานนั้นๆอีกด้วย ดังนั้นองค์กรณ์ต่างๆจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนระบบเทคโนโลยีไปเรื่อยๆและคงไม่น่าจะมีวันจบสิ้นอย่างแน่นอน

คอมพิวเตอร์ที่เราได้นำมาใช้กับหน่วยงานต่างๆจะต้องทำการพัฒนาเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ล้าหลัง เพราะในบางส่วนอย่างเช่นประสิทธิภาพในการทำงานด้าน Performance หรืออาจจะเป็นส่วนที่เป็นซอฟแวร์เองก็ตาม จะต้องพัฒนาและคิดค้นในรูปแบบใหม่ๆยู่เสมอเพื่อเป็นการนำไปใช้ในระบบองค์กรณ์ต่างๆเหล่านั้น

อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วแหละว่า Software ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นการช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการควบคุมเครื่องจักรต่างๆจำเป็นมาก นอกจากนั้นยังมีการผลิตสิ้นค้าอื่นๆอีกมากมาย กระบวกการเหล่านี้ล้วนใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นตัวสั่งงานด้วยกันทั้งสิ้น

การนำอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาใช้งานนั้นมันเป็นการช่วยประหยัดแรงและประหยัดบุคคลากรได้เป็นอย่างดี แต่บ้านเมืองเราก็ยังไม่ได้นำมาใช้กันอย่างจริงจัง และยังคงใช้แรงงานของมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในความเป็นจริง บางอย่างก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มนุษย์ทำก็ได้ เพราะเครื่องจักรบางตัวอาจจะเหมะสมกว่า อย่างเช่นโรงงานที่จะต้อใช้แรงในการยกสิ่งของ หากนำเครื่องจักรมาใช้งานจะเป็นการประหยัดทั้งแรงคน และเวลาในการทำงานได้นะ

แต่ว่าประเทศไทยของเราก็ได้เริ่มมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นแล้วนะ เพราะจะเห็นได้ว่าทางด้านของอุสาหกรรมนั้นได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น และนั้นก็จะทำให้ระบบการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

 

สนับสนุนโดย  dewabet

ใช้เน็ต 5G ที่ไหนได้บ้าง

สรุป True และก็ AIS ใช้เน็ต 5G ที่ไหนได้บ้าง มาแชร์ข้อมูลกัน!

ณ ตอนนี้มีผู้ให้บริการสองค่ายที่เปิดให้บริการ 5G และคือ True แล้วก็ AIS แต่ว่าปัจจุบันนี้ยังเป็นระยะแรก ใช้ 5G ได้เฉพาะบางพื้นที่ แต่ว่าจะเป็นหลักที่แห่งไหนบ้าง วันนี้ทีมงาน  BK8  มีข้อมูลมาแชร์ให้ดูกันครับผม

โทรศัพท์มือถือรุ่นไหนรองรับ 5G ในไทยบ้าง?

เริ่มกันด้วยข้อมูลที่ทาง beartai ไปเก็บรวบรวมมา ขณะนี้มีโทรศัพท์มือถือ 4 ค่าย นั่นก็คือ Huawei, Samsung, Xiaomi แล้วก็ Realmi ที่รองรับ 5G ในไทย ประกอบด้วย

–               Huawei Mate 30 Pro 5G

–               Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

–               Samsung Galaxy Note 10+ (เฉพาะบางรุ่น)

–               Xiaomi Mi 10 Pro 5G

–               Realme X50 Pro 5G (กำลังจะเปิดตัว)

–               OPPO Find X2 | X2 Pro 5G (กำลังจะเปิดตัว)

จะเห็นว่ารุ่นที่รองรับ 5G ในตอนนี้ยังมีน้อยมาก ส่วนมากจะเป็นระดับเรือธง ในอนาคตมีความเห็นว่าหลายค่ายจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือระดับรองลงมาที่ใช้ 5G ได้

ส่วนคนไหนที่สงสัยว่า โทรศัพท์มือถือ 5G เครื่องหิ้ว จะใช้ได้ไหม คำตอบคือจำเป็นต้องทดลองเช็คดูนะครับว่ารองรับเทคโนโลยี NR (New Radio) หรือไม่ หรือเช็ครุ่นที่ลิงก์นี้ได้เลย หรือจะเช็คเองก็ได้ เข้าไปดูที่ตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ แล้วกดดูว่ามีข้อความ NR หรือเปล่า ถ้าหากมีหมายความว่ามีโอกาสใช้ได้ แต่ว่าก็มีบางที่อาจใช้ไม่ได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ค่ายโทรศัพท์มือถือมักมีเงื่อนไขว่าจะต้องอัปเกรดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้รองรับเครือข่ายในไทยด้วย ฉะนั้นจำเป็นจะต้องซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G กับค่ายที่พวกเราจะใช้ 5G จะมั่นใจที่สุดครับผม

พื้นที่ไหนใช้ 5Gได้บ้าง?

แล้วพื้นที่ไหนใช้ 5G ได้บ้าง? อันนี้จากข้อมูลที่พวกเราเก็บรวบรวมในวันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ คือมีสองค่าย True รวมทั้ง AIS โดยพื้นที่ที่ใช้ได้ก็มีดังนี้เลย

พื้นที่ที่ให้บริการค่าย True

–               สยามสแควร์ซอย 2, ซอย 3

–               พารากอน

–               ดิจิทัลเกตเวย์

–               เซ็นทรัลเวิลด์

–               ไอคอนสยามและเอ็มควอเทียร์

–               สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 4 สถานี วัดมังกร, สามยอด, สนามไชย และอิสรภาพ

พื้นที่ให้บริการ AIS

–               สยามพารากอน

–               เซ็นทรัลเวิลด์

–               แยกอโศก

–               อารีย์

–               ประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่

–               อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จ.ภูเก็ต

–               ลานย่าโม จ.นครราชสีมา

–               แหลมบาลีฮาย พัทยา จ.ชลบุรี

–               พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

ซึ่งแน่ๆว่าค่ายโทรศัพท์มือถือก็จำเป็นต้องรีบปรับปรุงพื้นที่ที่ใช้งาน 5G ให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นต่อไปครับผม

วิธีเช็กว่าพื้นที่อื่นใช้ได้หรือเปล่า

สำหรับคนไหนที่ต้องการทราบว่าพื้นที่ที่พวกเราอยู่นอกจากข้อมูลข้างบนใช้ 5G ได้ไหม อันนี้ก็ทำได้ แต่ว่าโทรศัพท์มือถือรวมทั้งซิมจะต้องรับ 5G ด้วยนะ วิธีการทำก็คือเช็คที่มุมด้านซ้ายที่อยู่ข้างบนสัญญาณโทรศัพท์ เช็กมองว่า มีคำว่า 5G ขึ้นมาหรือเปล่า ถ้าหากมีมีความหมายว่าแถวนั้นใช้ได้ ถ้าหากคนไหนเช็กแล้วใช้ได้อย่าลืมเอาข้อมูลมาแชร์กันครับผม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี

  เราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบัน เนื่องจากเราได้ใช้มันเป็นกิจวัตรต่างๆในชีวิตประจำวันของเราแล้วเทคโนโลยียังช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร ด้านคมนาคม ด้านชลประทานและอีกมากมาย เราจะเห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของเรามากจริงๆ

        เทคโนโลยีในปัจจุบันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

เทคโนโลยีทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นและทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ราวกับเป็นเพื่อนบ้านกัน ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วอยู่ห่างกันคนละซีกโลก เทคโนโลยีมีประโยชน์มากมายและยังช่วยประหยัดต้นทุนในงานอุตสาหกรรมทำให้ผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่หันมาใช้เครื่องจักรแทนที่จะใช้แรงงานคน เพราะเครื่องจักรทำงานได้ง่ายกว่า และสามารถทำยอดงานได้เยอะกว่าการใช้แรงงานคน อีกอย่าง!! เครื่องจักรพูดไม่ได้ เถียงไม่ได้ ขอขึ้นเงินเดือนไม่ได้และไม่ต้องมีวันหยุดเหมือนคนอีกด้วย เรียกได้ว่าเทคโนโลยีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง…..แต่ในทางกลับกัน เทคโนโลยีก็ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆได้เหมือนกัน หรือถึงขั้นร้ายแรงต่อสังคมเลยหล่ะ!! ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเด็กวัยรุ่นที่ส่วนใหญ่เกิดมาจากอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี

ปัญหาครอบครัวห่างเหินเนื่องจากเด็กพูดคุยโทรศัพท์หรือเล่นคอมพิวเตอร์มากขึ้นจนทำเกิดความเหินห่างในครอบครัวระหว่างผู้ปกครองและตัวเด็กมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ปัญหายาเศพติดมีการติดต่อซื้อขายกันอย่างเปิดเผยทางหน้าเวบไซต์และอินเตอร์เน็ต ปัญหาการถูกล่อลวงผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น Line Facebook รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกัยข้อมูลและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแก่วัย เช่น เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาส่อไปทางลามกอนาจาร และการใช้ความรุนแรงเป็นต้น ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้ เยาวชนที่อายยุยังไม่ถึงเกณฑ์ ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ ก็สามารถเปิดเข้าไปดูได้โดยง่าย

ก่อให้เกิดการปลูกฝังด้านค่านิยมและความคิดลอกเลียนแบบแบบผิดๆ ให้กับเยาวชนเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว เห็นไหมว่าเทคโนโลยีก็ก่อให้เกิดปัญหามากมายเหมือนกัน ปัญหาเหล่านี้ล้วนป็นปัญหาที่สำคัญอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีทั้งนั้น ซึ่งการใช้เทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องที่สำคัญมากนัก แต่เรื่องที่สำคัญจริงๆ คือเราจะมีวิธีการใดที่สามาถใช้เทคโนโลยีได้อย่างฉลาด และคุ้มค่ารวมไปถึงการทำลายสิ่งยั่วยุที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราให้น้อยที่สุดต่างหาก

         แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเทคโนโลยีไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายเลย ขอเพียงทุกคนร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์สิ่งที่ดีและปลูกฝังนิสัยที่ดีให้แก่ตอนเอง บุตรหลาน และเยาวชนรุ่นใหม่ของประเทศชาติ ไม่ให้เข้าใจอะไรผิดๆและสร้างความเข้าใจให้พวกเขา ไม่ให้มักง่าย ให้พวกเขามีวินัยที่ดีงามและสร้างการศึกษาที่ดีแก่เยาวชน เราควรร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น จะทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า ก้าวไกลและพัฒนาไปได้มากขึ้นโดยต่อเนื่อง อย่างยั่งยืน…