การทำงานที่บ้าน Work from home

ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจำนวนมาก ผู้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้เพราะว่ามีการปิดเส้นทางการจราจรต่างๆ รวมถึงสถานที่ที่ต้องถูกกักตัวของผู้คนนั้นก็คือสถานที่บ้าน จึงมีแคมเปญเกิดขึ้นมานั่นก็คือการให้บริษัทต่างๆมีการปรับโครงสร้างในการทำงาน ให้สามารถทำงานอยู่ที่บ้านได้หรือเรียกกันว่า Work from home

โดยที่การทำงานอยู่ที่บ้านจะต้องอาศัยคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อสื่อสารกัน ถ้าเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ที่มีการความจำเป็นจะต้องมีการประชุมกันอยู่เสมอจำเป็นอย่างยิ่ง จึงต้องมีการโหลดในส่วนของซอฟต์แวร์หรือมีการซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้การติดต่อสื่อสารในการประชุมสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

แต่อะไรก็ตามบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ ในปัจจุบันมี ซอฟต์แวร์มากมายที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานกับทุกคน เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและระบบประชุมออนไลน์ Video Conference ก็มีมานานแล้ว เพียงแต่ในประเทศไทยไม่ค่อยนิยมมากนักในการนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการ Skype ผ่านคอมพิวเตอร์โดยจะต้องมีการติดตั้งกล้อง หรือโปรแกรมดิสคอร์ดที่ใช้เพียงแค่เสียงเท่านั้นในการติดต่อสื่อสารกัน และยังมีอีกมากมายที่ใช้สำหรับการประชุม นี่คือในส่วนของการที่บริษัทต่างๆมีความจำเป็นจะต้องพัฒนา

เพราะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานในครั้งนี้ จะทำให้ผู้คนส่วนใหญ่มีความจำเป็นจะต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้าน รวมถึงเรียนรู้ในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อให้การใช้งานสามารถใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้น หากใครที่ในปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองในปัจจุบัน ก็มีในส่วนของการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์

ซึ่งสอนแบบฟรี สามารถเข้าไปหาได้โดยมีเพียงแค่อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยเฉพาะใน YouTube ก็มีผู้ที่มาสอนเกี่ยวกับทางด้านการใช้งานแอปพลิเคชันรวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อรองรับต่อการใช้งานที่บ้าน หรือทำงานในส่วนของการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาองค์กรตัวเอง ในปัจจุบันมีการคาดการณ์ว่ากินเวลาอีกนานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ผู้คนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำงานในสถานที่ของตัวเอง การใช้ซอฟต์แวร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อาจจะทำให้รูปแบบในการทำงานต่อไปเปลี่ยนไปเลยก็ได้ เพราะประเทศไทยไม่สามารถใช้ในระบบของ work from home มาใช้ให้เหมือนกับต่างประเทศได้ แต่ในครั้งนี้เป็นการบังคับที่องค์กรต่างๆมีความจำเป็นจะต้องปรับโครงสร้างต่างๆ ให้ผู้คนสามารถทำงานในสถานที่ไหนก็ได้ โดยทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆ

รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน การแลกเปลี่ยนไฟล์งานกันผ่านช่องทางออนไลน์ จึงเป็นเรื่องที่ประเทศไทยค่อนข้างใหม่สำหรับตอนนี้ อย่างไรก็ตามในสถานการณ์อย่างนี้บริษัทต่างๆก็มีความจำเป็นจะต้องพัฒนาให้ไวที่สุดในการสร้างระบบการทำงาน 

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  เว็บพนัน ถูกกฎหมาย