การใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกิจ

การที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำธุรกิจนั้นก็คือการใช้ข้อมูลนั้นเอง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยม และยอมรับว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จในการทำธุรกิจ โดยข้อมูลในยุคปัจจุบันนั้นถูกเรียกว่าขุมทรัพย์ที่จะมาค่ามากกว่าน้ำมันหากมีการจัดเก็บที่ถูกวิธีและวิธีการนำมาใช้ให้ถูกวิธี ได้มีหลายสำนักพิมพ์ธุรกิจให้คำนิยามว่า หากไม่มีข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการค้าขายก็เหมือนกับคนตาบอดที่เข้ามาทำธุรกิจ

เพราะว่าเหมือนคนที่มองอะไรไม่เห็นและทำธุรกิจแบบคาดเดาเองล้วนๆซึ่งโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจนั้นสำเร็จและมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นไปได้ยากกว่าที่ธุรกิจนั้นล้มเหลวหรือจะเรียกได้ว่าเป็นการใช้ดวงล้วนๆนั้นเอง ซึ่งวันนี้เราจะนำเสนอวิธีการพ้นฐานในการนำเอาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมหาศาลที่สุดและมองเห็นอนาคตข้างหน้าขององค์กรว่าควรจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใด

ซึ่งตอนนี้ไม่ว่าอะไรก็จะเป็นการสื่อสารในระบบออนไลน์ทั้งสิ้นทำให้บริษัทต่างๆสามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลของลุกค้าได้โดยที่ลูกค้าไม่รู้ตัว ซึ่งเราจะยกตัวอย่างที่พบเจอได้แบบใกล้ตัวเรามากที่สุดนั้นก็คือการสั่งซื้อของออนไลน์นั้นเอง โดย website ชั้นนำของโลกจะเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เราเข้าชม website นั้นเอง ข้อมูลที่จัดเก็บนั้นจะเป็นข้อมูลของพฤติกรรมของเราที่เป็นกิจกรรมในการเข้า websiteนั้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่รับดูสินค้าตัวไหนหรือจะเป็นระยะเวลาในการดูสินค้านั้นๆ โดยข้อมูลที่ได้นั้นจะถูกจัดเก็บเข้ามายังฐานข้อมูลเรื่อยๆจนเป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นั้นเอง

โดยข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเหล่านั้นมันแสดงถึงความสนใจของลูกค้าว่าสนใจสินค้าอะไรอยู่และมีความต้องการซื้อสินค้าประเภทไหน จากนั้นนักวิเคราะห์จะทำการดงเอาข้อมูลเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราสนใจอยู่คืออะไร หรือสิ่งที่เราต้องการในอนาคตคืออะไร และจะถูกนำมาเสนอในรูปแบบของสินค้าที่เราอาจจะสนใจและนำเสนอให้เราใหม่อีกครั้งเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะยอดขายมากขึ้น

เราจะสังเกตได้ว่าหากเราค้นหาอะไรใน google เมื่อเราเข้าไป website อื่นไม่ว่าจะเป็น facebook หรือ ig เมื่อเราเลื่อนดูข้อมูลต่างๆก็จะพบสินค้าที่ถูกโฆษณาตามที่เราได้ทำการค้นหา วิธีนี้คือการนำเสนอข้อมูลในเชิงรุกนั้นเอง

หรือจะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ในองค์กรที่เกี่ยวกับการใช้บริการเช่น องค์กรสื่อสาร โดยข้อมูลที่มีการจัดเก็บก็อาจจะอยู่ในรูปของการประเมินผลพอใจที่ลุกค้ามีกับองค์กรนั้นๆ จากนั้นก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นทำการวิเคราะห์ดูว่าลูกค้าคนนั้นมีแนวโน้มที่จะใช้งานในอนาคตหรือไม่และนำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนแนวทางขององค์กรเพื่อให้ได้ผลตอบรับของลูกค้ามากที่สุด