เทคโนโลยีและความปลอดภัย 

เทคโนโลยีมากมายมีการพัฒนาขึ้นอยู่ตลอดเวลา บุคคลมีความต้องการในการใช้ชีวิตเพิ่มความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการที่ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายเพื่อตอบสนองความต้องการผู้คน หรือว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของซอฟต์แวร์โปรแกรมต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็น Application ที่ให้ผู้คนได้สามารถใช้กันได้ในปัจจุบัน

ทุกคนมีการใช้ชีวิตที่มีการตอบสนองกับการผลิตของบริษัทเทคโนโลยีมากมาย เมื่อไหร่ที่มีผู้คนต้องการใช้สินค้าอะไรเป็นจำนวนมาก บริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้จะนำเสนอสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการผู้คน หรือบางครั้งก็นำเสนอออกมาก่อนเช็คในส่วนของตลาดว่าผู้คนมีความต้องการสินค้าเหล่านี้หรือไม่ หรือสามารถปรับเปลี่ยนสินค้าอย่างไรได้บ้างเพื่อนำเสนอให้กับผู้คนได้เป็นจำนวนมาก

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่เกิดขึ้นหนึ่งเรานั้นคือเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ซีเคียวริตี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบ้านพักอาศัย หรือจะเป็นในส่วนของบริษัท หรือธุรกิจต่างๆที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาความปลอดภัยของบริษัท ในส่วนของข้อมูลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ในบริษัทต่างๆที่มีการรวบรวมข้อมูลในส่วนของงานวิจัยหรือรูปแบบการทำงานต่างๆของ จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการวางระบบความปลอดภัยให้ดีมากที่สุด เพราะอย่างที่รู้กันว่าในปัจจุบันมีการขโมยหรือการโจรกรรมข้อมูลภายในบริษัท

เพื่อนำมาแบล็คเมล์บริษัทนั้นหรือนำมาขายให้กับบริษัทคู่แข่งจำนวนมาก เหล่านี่เองจึงเกิดธุรกิจมากมายขึ้นมาที่เกี่ยวกับบริษัทรักษาความปลอดภัย มีการพัฒนาทีม Hacker หรือทีมที่สร้างระบบป้องกันสำหรับข้อมูลในบริษัทนั้นๆ อย่างที่รู้กันว่าข้อมูลต่างๆในบริษัทมีความสำคัญอย่างยิ่งและหากถูกขโมยไปอาจจะทำให้สูญเสียโอกาสในการแข่งขัน

หรืออาจจะทำให้บริษัทเข้าสู่ความเสี่ยง บริษัทที่รับป้องกันระบบความปลอดภัยนี้จะทำการตั้งระบบต่างๆในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความยากลำบากในการที่จะเจาะข้อมูลได้ หรือเข้าถึงข้อมูลได้ สามารถวางระบบได้ว่าใครมีอำนาจเข้าถึงข้อมูลระดับไหน 

ในส่วนของบริษัทที่เป็นการรักษาความปลอดภัยในเชิงข้อมูล หรือเซิร์ฟเวอร์ภายในบริษัทถือว่าสำคัญอย่างมาก ในส่วนของเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆมีความต้องเก็บไว้เป็นความลับ และการนำข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออยู่ใน Server ต่างๆให้หลุดรอดไป ถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งกับบริษัท บริษัทเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยการวางระบบ Software ต่างๆเพื่อลดโอกาสที่จะโดนเจาะจากแฮกเกอร์หรือคู่แข่งต่างๆ

ทางธุรกิจได้ โดยเฉพาะธุรกิจข้ามชาติหรือบริษัทที่มีความจำเป็นจะต้องรักษาความปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นแบงค์หรือธนาคารต่างๆ ที่เก็บรักษาข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานรวมทั้งข้อมูลทางการเงิน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับการเลือกใช้งานบริษัทด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง 

 

ขอบคุณ  Alpha88 เครดิตฟรี  ที่ให้การสนับสนุน