Software และ Application

ณ ปัจจุบันที่มีการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก รวมถึงผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้มีการพัฒนา ในส่วนของนวัตกรรมหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆ และแพลตฟอร์มมากมายรวมถึง Application ก็เกิดขึ้นมากมาย ไม่มีผู้ใช้งานในปัจจุบันเป็นจำนวนมากที่ใช้งานในส่วนของแอพพลิเคชั่นต่างๆ

ทำให้มีความนิยมอย่างมากในปัจจุบันที่ใช้บริการในส่วนนี้ และมีนักพัฒนาเกิดขึ้นจนว่าขาดรายได้จากการผลิตแอพพลิเคชั่นหรือซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้คนและการใช้งานในปัจจุบัน ทุกคนในปัจจุบันมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่บ้านของตัวเอง ถ้าพูดง่ายๆคือณปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้มีราคาที่ถูกลงค่อนข้างมาก ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้

ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์รวมถึงสมาร์ทโฟน เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีส่วนพัฒนามาจาก คอมพิวเตอร์สมัยก่อน รวมถึงและปัจจุบันราคาลดลงเป็นจำนวนมาก ผู้คนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได้จึงเป็นช่องทางของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายที่จะพัฒนาโปรแกรมต่างๆเพื่อรองรับต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสมาร์ทโฟนที่มีการผลิตแอพพลิเคชั่นขึ้นมามากมาย

เพื่อรองรับต่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม รวมถึงวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน พักยกตัวอย่างเห็นได้ชัดก็คือ Application ในการออกกำลังกาย เช่น Application Nike Club เป็น Application สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆในการออกกำลังกายรวมถึงสถิติส่วนใหญ่นักวิ่งจะใช้แอพพลิเคชั่นนี้ในการจดสถิติการวิ่งของตัวเองในแต่ละครั้ง

รวบรวมการวิ่งทั้งหมดเข้าด้วยกันและแบ่งออกเป็นแต่ละอย่างตามที่มีการกำหนดไว้ มีการสร้างคลับต่างๆภายในแอปพลิเคชั่นนี้เพื่อบ่งบอกว่าแต่ละคนวิ่งได้เท่าไหร่เท่าไหร่มีการทำ ภารกิจต่างๆใน Application ที่ถูกสร้างขึ้นไว้ท้าทายกับผู้ที่มาใช้งานจึงมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากที่ชอบออกกำลังกาย 

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปจำนวนมาก ผู้คนส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพราะว่าอินเทอร์เน็ตคือสิ่งที่ผู้คนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายที่สุด และในปัจจุบันผู้คนสงสัยอะไรก็สามารถ search ได้ทันทีหาข้อมูลได้ทันที จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งว่าการเข้ามาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออินเทอร์เน็ตเป็นส่วนที่ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป

คอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Software ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นตัวโปรแกรมต่างๆที่ถูกผลิตขึ้นมา เพื่อรองรับกับการใช้งานของผู้คนเป็นจำนวนมากหรือว่าการทำงานของบุคคล จึงทำให้เห็นได้ว่าใครที่สามารถผลิตซอฟต์แวร์หรือ Application เหล่านี้ได้ก็จะสามารถหารายได้กับการพัฒนาให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนได้มากที่สุด

และการพัฒนาซอฟแวร์ในแอปพลิเคชั่นยังนำมาซึ่งในอนาคตจะช่วยพัฒนาคุณภาพของชีวิตของผู้คนให้ดีมากยิ่งขึ้นอยู่เสมอ 

 

 

สนับสนุนโดย  bk8

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและรูปแบบการทำงานในยุคสมัยใหม่

ในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิถีชีวิตผู้คนค่อนข้างเยอะ รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆการใช้ชีวิต จึงทำให้ในยุคนี้ผู้คนมีการใช้ชีวิตโดยพึ่งเทคโนโลยีเป็นหลัก ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิต นึกว่าจะเป็นเพิ่มความสะดวกสบายให้กับตัวเองรวมถึงยังใช้ในสิ่งต่างๆ

จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงการสร้างความสามารถใหม่ๆก็สามารถทำด้วยการอาศัยเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน ในยุคที่คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาค่อนข้างเยอะและมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานทุกคน ผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศก็สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แล้วในยุคปัจจุบันและมีการเกิดขึ้นของโซเชียลมีเดียมากมาย ทำให้ผู้คนสามารถทำธุรกิจใหม่ๆในโลกออนไลน์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้เองที่เป็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมค่อนข้างเยอะผู้คนส่วนใหญ่มีทางเลือกหลากหลายในการสร้างอาชีพ

บุคคลที่ใช้คอมหรือในแผนกไอทีก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในส่วนการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น มีการผลิตซอฟแวร์รวมถึง Application มากมายเพื่อรองรับการใช้งานบุคคล นึกว่าจะเป็นรูปแบบในการทำงานและปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ผู้คนสามารถทำงานในสถานที่ต่างๆได้โดยไม่จำเป็นต้องทำในที่ทำงานอีกต่อไป

รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปนี้เองจึงทำให้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมการใช้ชีวิตผู้คนเปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน ผู้คนใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้น ใช้อุปกรณ์ต่างๆที่หาได้รอบตัวสร้างให้เกิดรายได้รวมถึงสร้างอาชีพต่างๆให้ได้มากยิ่งขึ้น Graphic Design ในยุคปัจจุบันก็ใช้คอมในการทำงาน ส่วนใหญ่จะสามารถในการตัดต่อรวมถึงสร้างภาพ 2d 3D ได้ในยุคปัจจุบันจึงมีความต้องการอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะใช้บุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความสามารถอย่างหลากหลาย

เข้ามาทำงานในธุรกิจตัวเองนี่จึงเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในยุคปัจจุบัน ที่กราฟฟิกดีไซน์จำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพไม่ว่าจะเป็นความสามารถรวมถึงความรู้ทางด้านต่างๆที่มีมาก เพื่อแข่งขันในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตของผู้คนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการใช้ชีวิตในทุกวันนี้ จะช่วยให้สามารถประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ไม่ว่าจะเป็นในทุกๆวันนี้ผู้คนก็ไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านอีกแล้ว เพราะมีในส่วนของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารรวมถึงทำชุดใหญ่ๆก็สามารถใช้ในส่วนของเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมได้ ผู้คนสามารถส่งสินค้าต่างๆจากอะตอมต่างๆที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานผู้คน

ไม่ว่าจะเป็นเคอรี่หรือ EMS ในทุกวันนี้ก็สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารร่วมธุรกิจดีๆ ก็สามารถใช้ในการแทกสินค้าตัวเองเพื่อง่ายต่อการจัดการ ความเปลี่ยนแปลงของการทำงานยุคสมัยนี้จึงมีมากขึ้นเพราะทุกคนมีทางเลือกและการปฏิบัติงานที่มากขึ้นเช่นเดียวกัน 21 รูปแบบในปัจจุบันที่ผู้คนมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในการสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆ 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  bk8

การเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์กับ Lazada ต้องทำอย่างไร

         หลายคนอยากเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์เพราะคิดว่าสามารถสร้างกำไรและสร้างรายได้ให้กับตนเองในขณะที่การใช้ชีวิตประจำวันก็ยังทำงานกินเงินเดือนไปและหาสินค้ามาขายเพิ่มเป็นรายได้เสริมการขายผ่านทางระบบออนไลน์น่าจะสร้างรายได้ให้กับแม่ค้าได้มากดังนั้นหลายคนจึงเริ่มหันมาจับธุรกิจขายสินค้าออนไลน์และหนึ่งในผู้ประกอบการที่ทางแม่ค้าสนใจที่ได้ร่วมธุรกิจด้วยนะก็คือบริษัทของลาซาด้า

วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการการลงทะเบียนเป็นแม่ค้าขายออนไลน์กับทางลาซาด้ากันว่าควรจะต้องทำขั้นตอนอะไรบ้างจริงๆแล้วขั้นตอนของการสมัครกับ Lazada นั้นได้ยุ่งยากอะไรเลยเราจะต้องมีข้อมูลก่อนว่าสินค้าที่เราจะขายนั้นเป็นอะไรและมีกี่อย่างหลังจากนั้นเราแค่เตรียมข้อมูลเอกสารเพิ่มเส้นสมุดบัญชีรูปภาพของสินค้าที่เราจะขายและรายละเอียดของสินค้าหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Lazada ซึ่งถ้าเราต้องการเป็นแม่ค้าเราจะต้องไปเลือกที่เว็บไซต์ของ Lazada Seller Center ซึ่งจะเป็นอีก Application หนึ่ง

ที่ไม่ใช่สำหรับลูกค้าเข้าไปซื้อของดังนั้นหากเรายังไม่เคยเป็นแม่ค้าในลาซาด้าเลยเราก็เลือกไปที่ทำการลงทะเบียนซึ่งในเว็บไซต์นั้นก็จะมีการให้เรากรอกข้อมูลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลหรือร้านค้าที่เราต้องการตั้งสินค้าที่เราจะขายว่าเป็นสินค้าประเภทไหนหน้าตาสินค้าเป็นอย่างไรราคาสินค้าที่เราจะขายเท่าไหร่และเลือกระบบการขนส่งอย่างไรซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ทางลาซาด้าเป็นคนขนส่งให้

ซึ่งถ้าหากเราเลือกแบบนี้เมื่อเรามีคนสั่งสินค้าเข้ามาทางลาซาด้าก็จะมีการมารับสินค้าเองที่บ้านของเราเลยแล้วเอาไปส่งให้ลูกค้าให้ทำให้เราไม่ต้องยุ่งยากเดินทางไปส่งที่เคอรี่หรือไปรษณีย์นั่นเองอย่างไรก็ตามก็ต้องมีการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่ถือว่าเราเป็นแม่ค้าของ Lazada จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของทาง Lazada นั้น

โทรมาคอนเฟิร์มกับทางเราอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการอนุมัติให้เราขายของในลาซาด้าได้ซึ่งนอกจากการโทรเข้ามาแล้วทางลาซาด้าก็จะมีการส่งอีเมล์มายืนยันกับทางร้านค้าด้วยหลังจากเราได้รับอีเมลยืนยันแล้วก็สามารถโพสต์ขายสินค้าได้เลยแต่บอกก่อนว่าหากคุณส่งรายละเอียดข้อมูลที่ไม่ชัดเจนทางลาซาด้าก็จะไม่อนุมัติของที่ขายขึ้นในระบบของลาซาด้าเพราะฉะนั้นละเอียดของสินค้าคุณจะต้องมีการระบุให้ชัดเจนในเรื่องของข้อมูลว่าเป็นสินค้าประเภทไหนข้อดีของสินค้าคืออะไรและราคาสินค้าคือเท่าไหร่เมื่อผ่านการอนุมัติของทาง Lazada แล้วสินค้าของคุณจะไปอยู่ในคลังร้านค้าของ Lazada

แต่เมื่อใดก็ตามที่เป็นสินค้าตัวใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครซื้อเลยการที่เราจะไปเห็นสินค้าของเรานั้นใน Lazada ในหน้าแรกเป็นไปได้ยากมากเพราะสินค้าที่จะขึ้นหน้าแรกๆนั้นจะต้องมียอดจำนวนผู้สั่งซื้อเกิน 1000 บาทขึ้นไปและการให้คะแนนจากลูกค้าก็มีผลกระทบกับตำแหน่งของสินค้าของเราว่าจะอยู่ด้านหน้าแรกๆของ Lazada หรือจะอยู่ท้ายสุดของ Lazada

ดังนั้นการขายของออนไลน์นั้นไม่ได้ขายง่ายๆอย่างที่เราคิดแต่ถ้าเกิดว่าสินค้าของเราดีจริงและมีผู้คนนิยมมาซื้อสินค้าของเราแล้วก็ก็ไม่ง่ายเกินความสามารถของเราเช่นเดียวกันหากใครมีสินค้าอะไรอยากจะลองขายดูก็ลองเข้าไปติดต่อกับ จะได้รู้นะคะเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการขาย

 

 

สนับสนุนโดย  bk8

จับได้แล้ว Hacker ฉกเงินธุรกิจเกือบครึ่งล้าน

            เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนปีพศ2563 ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลได้มีการเรียกสื่อมวลชนเข้าไปรับฟังการแถลงการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการจับกุมผู้ต้องหาที่ชื่อว่านายอานนท์วัฒน์  วรเมธชยางกูร  ซึ่งเขาเป็นถึงอดีต สส. พรรคภราดรภาพ โดยสามารถจับกุมนายอนุวัฒน์ได้ที่บริเวณหน้าเรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการเลยจากการสืบสวนสอบสวนจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่านายอนันต์วัดนั้นเป็นผู้ที่ร่วมกันกับเพื่อนอีกจำนวน 2 คน

ทำหน้าที่เป็น Hacker ด้วยการแชทเอาข้อมูลของประชาชนและทำการโอนเงินจากบัญชีของประชาชนออกมาใช้ซึ่งผู้ได้รับความเสียหายดังกล่าวนั้นก็คือนาย  กษิดิศ  เหตุการณ์ก่อนนั้นเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณเกือบ 2 อาทิตย์แล้วโดยที่ในขณะนั้นนาย  กษิดิศ ออกมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตนเองนั้นถูก Hacker แฮกเข้ามาโอนเงินจากบัญชีหายไปมูลค่ากว่า 5 แสนบาท

ซึ่งในขณะนั้นมีนักข่าวคนหนึ่งถูกหลอกลวงให้มาเปลี่ยนซิมการ์ดของนาย  กษิดิศ  เพื่อหวังที่จะให้นาย  กษิดิศ ไม่ทราบเรื่องของข้อมูลการถูกดึงเงินออกจาก SMS ของธนาคารซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องราวใหญ่โตอยู่สักพักนึงโดยเมื่อมีข่าวออกมาแฮกเกอร์ได้มีการแฮกข้อมูลของนาย  กษิดิศ  และมีการโพสต์ใน Facebook ทำนองว่านาย  กษิดิศ  ออกมาสารภาพแล้วว่าคนในครอบครัวทำเอง

แต่ในที่สุดแล้วนาย  กษิดิศ ได้มีการออกมายืนยันผ่านทางสื่อมวลชนว่าเขาไม่เคยทำการโอนเงินให้คนอื่นหรือญาติพี่น้องก็ไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการโอนเงินของเขามาก่อนและเขายังยืนยันว่าเขาโดนแฮกข้อมูลแน่นอนซึ่งทาง Hacker ยังได้มีการส่งข้อความมาข่มขู่และขู่เอาเงินจากเขาอีก 200 บาทในที่สุดตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยในอานนท์วัดให้การรับสารภาพในที่สุดว่าเขาเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงซึ่งเขาจะดูข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบออนไลน์ว่าใครที่มีฐานะร่ำรวยและประสบความสำเร็จแล้วจบจากที่ไหนมีเงินมากน้อยแค่ไหนซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่านายอนันต์วัดนั้นเป็นผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งสสให้กับพรรคภราดรภาพและเขายังจบการศึกษามาจากประเทศเยอรมนีเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

และที่สำคัญนั้นนายอนันต์วัดมีคดีติดตัวเกี่ยวกับเรื่องของคดีฉ้อโกงประมาณ 9 คดีด้วยกันซึ่งในอนุมัตินั้นรับสารภาพว่าเงินที่เขาชอบลงมาได้นั้นเขานำไปใช้จ่ายส่วนตัวของเขาเองเนื่องจากว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดี เราจึงต้องหารายได้ด้วยการแฮกข้อมูลระบบฐานการเงินของคนอื่นและนำเงินคนอื่นมาใช้นั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  bk8

เหตุการณ์ที่รอดตายเพราะใช้กูเกิลเอิร์ท

กูเกิลแมปส์มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์มากมายในปัจจุบันและในหลายๆครั้งเรามักจะใช้กูเกิลแมปส์เพื่อใช้เป็นเครื่องนำทางไปยังในสถานที่ที่เรานั้นไม่รู้จักแต่วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเหตุการณ์ที่มีผู้รอดชีวิตอย่างน่าทึ่งจากกูเกิลแมปส์

 

ผู้รอดชีวิตจากเกาะอันว่างเปล่า

สำหรับเหตุการณ์นี้ได้เกิดที่ได้มีชายจำนวนสามคนกำลังที่จะล่องเรืออกไปหาปลาที่ท้อทะเลที่มีเส้นทางไกลกว่าปกติที่พวกเขานั้นเคยไปจากนั้นเรือของพวกเขาก็ได้มีปัญหาและมันจึงได้ทำให้เรือของพวกเขานั้นจมลงท้องทะเลในเวลาต่อมาทั้งนี้ชายทั้งสามคนนั้นกำลังที่จะว่ายน้ำเพื่อที่จะเอาตัวรอดจากนั้นพวกเขาก้ได้ว่ายน้ำขึ้นไปยังบนเกาะร้างได้อย่างปริศนา นอกจากนั้นชายทั้งสามคนก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการติดเกาะมาก่อนแต่พวกเขาก็ได้ดูหนังเรื่องหนึ่งที่มันเป็นหนังติดเกาะที่มีความโด่งดัง

หลังจากนั้นได้ผ่านไปประมาณหนึ่งวันชายทั้งสามคนนี้เขาก็ได้ตัดสินใจที่จะหากิ่งไม้และใบไม้ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะนำเอามาวางต่อเรียงกันให้มันเป็นคำว่าHELPหรือจะให้แปลเป็นภาษาไทยว่าช่วยด้วย จากนั้นเมื่อเวลาไม่นานนักในความพยายามของพวกเขาก็เป็นผลเพราะได้มีคนได้ใช้งานกูเกิลเอิร์ทอยู่จากนั้นเขาก็ได้บังเอิญไปด้วยข้อความที่กำลังของความช่วยเหลือ

จากดาวเทียมจากนั้นชายดังกล่าวก็ได้เข้าไปแจ้งกับที่ยามชายฝั่งจากนั้นเขาก็ได้ส่งตำแหน่งของเกาะไปจากนั้นก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับชายทั้งสามคนจนพวกเขาทั้งสามคนนั้นสามารถที่จะออกมาจากเกาะแห่งนั้นได้และได้กลับไปหาครอบครัวในที่สุด

ชายที่หลงทางออกจากบ้านนาน23ปี

เนื่องจากมีชายคนหนึ่งชาวอินเดียชื่อสารุด เมื่อตอนที่สารุดนั้นมีอายุประมาณ5ขวบเขาไปหลงขึ้นรถไฟที่อินเดียสำหรับในประเทศอินเดียนั้นก็ได้ขึ้นชื่อว่าประชากรหนาแน่นมากที่สุดในประเทศและการเดินทางที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องวุ่นวายในประเทศอินเดียจึงได้ทำให้เด็กชายสารุดได้หลงกับครอบครัวและได้หายตัวไปนานถึง23ปี

นอกจากนั้นทางครอบครัวของเขานั้นก็ได้ทำการค้นหาแต่ก็ไม่พบและด้วยที่เขามีอายุเพียงแค่5ขวบจึงทำให่รุดนั้นไม่สามารถที่จะจำบ้านเกิดของตัวเองได้หรือแม้แต่กระทั่งนามสกุลของตัวเองแต่สิ่งเดียวที่ตัวสารุดนั้นจำได้ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวเองได้ก็คือบ้านเกิดของเขานั้นได้ถูกกั้นด้วยสะพานทั้งสองข้างจนกระทั่งเวลาผ่านไปเมื่อเขานั้นมีอายุประมาณ28ปี

เขาได้ใช้กูเกิลแมปส์และกูเิกลเอิร์ททำการค้นหาและก็เจอบ้านเกิดของตัวเองจากนั้นเขาก้ได้เดินทางกลับไปที่แห่งนั้นและก็พบครอบครัวของเขาในที่สุด

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  bk8

เคอร์ฟิววันแรก คนฝ่าฝืนเพียบ

เคอร์ฟิววันแรก คนฝ่าฝืนเพียบ ตำรวจดำเนินคดี 42 รายจาก 177 ราย 

    จากกรณีที่มีการประกาศเคอร์ฟิวออกมาว่าให้ประชาชนเดินทางออกนอกบ้านในช่วงเวลาตั้งแต่ 10:00 นจนถึง 02:00 นโดยเริ่มมีผลเคอร์ฟิวตั้งแต่ช่วงวันที่ 3 เดือนเมษายนปีพศ 2563 นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการพบว่ามีจำนวนผู้ที่ฝ่าฝืนกฎโคฟิลมากมายถึง 177 คนมีการเดินทางออกนอกบ้านในช่วงมีการกำหนดข้อห้ามเป็นจำนวนมากทั้งที่ไม่มีความจำเป็นให้ออก ต

อนนี้เจ้าหน้าที่ยังให้ข้อมูลด้วยว่ามีบางกลุ่มที่ออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นด้วยจำนวน 42 คนเจ้าหน้าที่จึงได้มีการเชิญตัวไปที่สถานีตำรวจเพื่อดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายและยังมีอีก 94 คนที่ทางเจ้าหน้าที่ให้การตักเตือนเท่านั้นแต่ไม่ได้ดำเนินคดีทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าผู้ก่อเหตุที่เดินทางออกนอกบ้านมักจะออกมาโดยการขับรถออกมาถึง 144 คัน

และยังมีการตั้งกลุ่มมั่วสุมในชุมชนโดยส่วนใหญ่ก็ทักชวนกันมาตั้งวงกินเหล้ากันซึ่งการกระทำแบบนี้เป็นการเสี่ยงอย่างมากที่จะมีการแพร่เชื้อไวรัสโควิด –19

      การประกาศเคอร์ฟิวเป็นการเพิ่มมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนให้ลดความเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อไวรัสโควิด –19ดังนั้นประชาชนทุกคนจึงควรที่จะร่วมแรงร่วมใจในการที่จะ ปฏิบัติตาม ตามกฎของเคอร์ฟิวที่รัฐบาลให้มีการประกัน เพราะจะสามารถช่วยให้หยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าได้เพราะถ้าเกิดว่าประชาชนไม่มีการแพร่ระบาดเพิ่มเจ้าหน้าที่พยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ไม่ต้องทำงานเพิ่มดังนั้นก็แค่รักษาคนที่มีอาการอยู่แล้ว

ให้หายเราก็สามารถหยุดการแพร่เชื้อของไวรัสถ้าทุกคนยังมีการฝ่าฝืนมีการรวมตัวกันการแพร่ระบาดก็จะยังคงมีอยู่จำนวนผู้ติดเชื้อก็จะเพิ่มมากขึ้นและหมอพยาบาลก็จะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงสำหรับคนที่ติดเชื้อเพราะจำนวนหมอและพยาบาลมีจำนวนน้อยกว่าผู้ติดเชื้อมากนักดังนั้นเราจึงต้องจำเป็นที่จะให้ความร่วมมือในการที่จะหยุดยั้ง

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเพื่อที่จะได้ทุ่มเทกับการรักษาคนที่ติดเชื้อให้หายวิธีการหนึ่งที่จะสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้ก็คือการที่ทุกคนอยู่แต่ในบ้านของตนเองไม่ออกมาข้างนอกทางรัฐบาลจึงได้มีการกำหนดเคอร์ฟิวขึ้นมาเพื่อเป็นการบังคับสำหรับคนที่ชอบต่อต้านและชอบออกนอกบ้าน ทั้งนี้ถ้าเกิดยังมีการฝ่าฝืนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการจับกุมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วถ้าหาก เคอร์ฟิวช่วง

 22 :00 น. จะถึง 4:00 น. นั้นยังไม่สำเร็จผลก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งถ้าถึงเวลานั้นการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนทุกคนจะลำบากมากกว่านี้ 

 

สนับสนุนโดย  bk8